Kitap Seçme Kılavuzu ve Hikaye Anlatıcılığı

Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir. Eğitimin kaydını Ev Okulu Derneği Youtube Kanalı’ndan izleyebilirsiniz.

Ev Okulu Derneği olarak, bireylerin erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi ve bu durumlara yönelik terapi, ev rehberliği veya etkinlik odaklı çalışmalar önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Ev Okulu Derneği olarak çocuk, yetişkin ve aile konusunda ilgili alan çalışanlarının gelişimini ve bireylerin bütüncül gelişimini oldukça önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Kitap Seçme Kılavuzu ve Hikaye Anlatıcılığı Programımızı duyurmaktan mutluluk duyarız.

Bu çalışmada, çocuklara hazırlanan dil etkinliklerinde, katılımcıların kitap seçimi konusunda aktif olmalarını destekleyen bir atölye çalışması yapılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada; kitap nasıl seçilir, çocuklara kitap okunduktan sonra ev ve okul ortamında oyun temelli dil etkinlikleri nasıl planlanabilir, aynı zamanda kitap storytelling yöntemi ile nasıl aktarılır hakkında bir eğitim çalışması yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada katılımcılarla çeşitli çocuk kitaplarının tanıtımı yapılacak ve bu kitapların içerik analizi yapılacaktır. Daha sonra yapılan içerikler üzerinden düzenlenen kitap metinlerinden biri seçilerek birlikte bir kitap oluşturulacaktır.

Eğitim İçeriği
 • Eğitmenin tanıtılması
 • Kitap okumanın çocuğun dünyasındaki yerinin vurgulanması. Nitelikli okurlar olma yolunda nasıl desteklenecekleri
 • Edebiyatın dil gelişimindeki önemi
 • Ardından kitap seçerken hangi kriterlere dikkate aldıkları tartışılacaktır.
 • Kitapların iç yapı ve dış yapı özellikleri incelenerek analiz edilecektir.
 • Bir kitap seçilerek içerik analizinin yapılması
 • Storytelling yönteminin örneklendirilmesi
 • Örnek okuma videosu incelenmesi
 • Kitap seçim eğitimi bittiğinde seçilen nitelikli metinlerin çocuklara nasıl anlatılabileceği hakkında gelişim özelliklerine dayalı oyun temelli ne gibi teknikler uygulanabilir, storytelling yöntemi daha etkin nasıl kullanılabilir, özellikle katılımcıların da katkılarıyla bu soruların cevabına yönelik yöntemler paylaşılacaktır
 • Kitap listesinin paylaşılması
 • Çocukların bilişsel ve dil gelişimleri nasıl desteklenir bunlara yönelik eğitim içeriği

çalışmada yer alacaktır

Eğitim Tarihi

Eğitimimiz, 3 Ekim Pazar günü saat 19.30-22.30 aralığında gerçekleşecektir.

Kimler Katılabilir?

Uygulamaya öncelikle okul öncesi eğitim ile ilgilenenler olmak üzere, ilgili herkes katılabilir.

 

Katılım Bedeli

Eğitimiz için maliyetlendirme minimum tutulmaya çalışılmış olup 90 TL’dir.

Sertifikasyon

Eğitim programın sonunda katılımcılara ‘Katılımcı Sertifikası’’ verilecektir.

İhtiyacınız olan şeyler

Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon. Aktif bir internet bağlantısı.

Eğitim Nereden Yapılacak?

Eğitim; interaktif, soru cevap destekli yürütülecektir.

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.
Europass Kart kapsamında yapılan eğitim başvurularında,  basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır. 
Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır.

Eğitimlerin oturumları, ZOOM veya türevi bir uygulama üzerinden canlı yayın şeklinde gönderilecek gizli linke tıklama ile katılım şeklinde olacaktır.

Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

Eğitmenimiz

Prof. Dr. SERAP ERDOĞAN

Lisans öğrenimini 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulunda; yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise 1999-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bilim Dalında tamamlamıştır.


1997-1998 yılları arasında okul öncesi öğretmenliği yapmış, 1998’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2007 yılında aynı bölümde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, 2011’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Doçentlik unvan ve yetkisini almıştır.


Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında 2012 yılında Doçentlik kadrosuna atanmıştır.


2010 yılında Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Avrupa Birliği Projesi olan “Ebeveynlerinden Biri Ceza Evinde Olan Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurulması”  başlıklı projede proje danışmanı olarak görev almıştır. 


2011 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı: 4004 Kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında kabul alan “Meraklı Minikler” için “Meraklı Öğretmenler”: Okulöncesinde Fen Bilimi” başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. 


Ocak 2012-Eylül 2013 yılları arasında Avrupa Birliği ve UNICEF Türkiye Temsilciliği’nin teknik desteği ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TR0801.06 numaralı ve okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi “Erken Eğitimi Seç” başlıklı projesinde “MEB Okul Öncesi Eğitim Programını Güncelleme Komisyonunda “Bilişsel Gelişim Uzmanı” olarak görev almıştır.


26 Mayıs-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında İtalya Universita di Macerata da Erasmus öğretim elemanı değişim programı kapsamında M. Montessori ve Reggio Emila okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etmiş, gözlem ve incelemelerde bulunmuştur.


28 Mayıs 2014-2 Haziran 2015 dönemini kapsayan 1404E272 numaralı “Uzaktan Eğitim Okul Öncesi Öğretmen Destek Programı Geliştirme Süreci” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde proje yürütücüsü olarak görev almıştır.

28 Haziran 2013-27 Ağustos 2014 dönemini kapsayan 1306E265 numaralı “Anadolu Okul Öncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde projesinde yürütücüsü olarak görev almıştır.


27 Mayıs 2016-3 Haziran 2017 dönemini kapsayan 1605E276 numaralı “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Program Ögelerine Yönelik Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde projesinde yürütücüsü olarak görev almıştır.


Kasım 2015 – Temmuz 2017 dönemini kapsayan 115K419 numaralı “Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ)” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde proje yürütücü olarak görev almıştır. Proje sonucunda MENTE:OÖÖ Programının okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklediğini ve  e-mentörlük yaklaşımını temel alan öğretim yönetim sisteminin öğretmene ulaştırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anadolu Üniversitesi bünyesinde çocukların matematik becerilerini desteklemeye yönelik “Çocukların Matematik Atölyesi” ve “Oynuyorum & Keşfediyorum Atölyesi” kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi erken çocukluk merkezlerinde dezavantajlı çocuklarla çalışmalar yapmakta ve öğretmen eğitimleri yürütmektedir.


TRT çocuk tarafından yayınlanan “Ege ve Gaga” çizgi filminin çocuk gelişimi danışmanlığını yürütmektedir.


2015-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programının koordinatörlüğünü olarak görev almıştır.


2016 Mart ayında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale Pour L’Education Prescolaire-OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-TOÖEGD” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.


Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.


Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Çocuk Üniversitesi) 2021 yılı itibariyle müdür yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.


Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (Anadolu SEM) yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


TOÖEGD-OMEP Türkiye Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi baş editörü olarak görev almaktadır.


İngiltere’de bulunan Canterbury Christ Church Üniversitesi Research Centre For Children Families and Communites  enstitüsünde  “Research on Educational Practices for 3-6-Year-Old Children in England: A Study on School and Early Relationships” araştırmasını yürütmek için misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.


Prof. Dr. Serap Erdoğan’ın uzmanlık alanları; okul öncesi eğitim, drama lideri, duygu koçluğu, erken çocukluk eğitiminde matematik, öğretmenlerin mesleki gelişiminde mentörlük modelleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve eğitim politikaları olarak sırlanabilir.

Elif Ceren ve Ahmet Kerem’in annesi olup, halen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmektedir.

Çocuklarla çalışan herkesin Eğitim ile Düşle’mesine ilham olmaya devam etmektedir…

Ev Okulu Derneği Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak  Gürtaş İş Merkezi No :1 Kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02