Skip to main content

Çocuğunuzla Tanışın

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Anayasa’dan sonra gelen en önemli kanunlardan olan MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU ile pek çok yönetmelik ve mevzuat çocukların erken dönemde keşfedilmeleri ve desteklenmelerini içeren maddeler içermektedir.

Kanunun 17. Maddesinde “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda EVDE, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır” denmektedir.

Aynı kanunda her çocuğun ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak amaç olarak belirlenmiştir.

Benzer kanun ve yönetmeliklerde çocukla ilgili çalışmalarda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ve desteklerine vurgu yapılmaktadır.

Ev Okulu Derneği olarak çocuklarımızın mümkün olduğunca erken dönemde yeteneklerinin ve gelişim alanlarının keşfedilmesini önemli buluyoruz.

Fark edilmeyen, keşfedilmeyen yeteneklerin kaybolmasını, körelmesini istemiyoruz.

Mevzuatımıza göre tıbbi tanılama hastanelerin, eğitsel tanılama Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin sorumluluğundadır. Amacımız zeka tanılaması yapmadan ve eğitsel tanılamadan ziyade ailelerin çocuklarının yetenesk ve gelişim alanlarıyla ilgili bilinç ve farkındalık düzeylerini yükseltmektir.

Bu çalışma bir eğitsel değerlendirme çalışması değildir. Ailelere çocuklarıyla ilgili fikir verme ve yetenek alanlarıyla ilgili rehberlik yapma çalışmasıdır. Ücretsiz, gönüllülük üzerine bir çalışmadır.

Çocuğun sadece zeka skorunun verildiği çalışmaların ailelere gerekli rehberliği yapmadığını biliyoruz. Geleceğin ve günümüzün aranan özelliklerinden olan;

  • Mantık yürütme
  • Akıl yürütme
  • Uzamsal düşünme
  • Problem çözme
  • Matematik becerisi
  • Dil becerisi
  • Hafıza becerisi
  • Ayırt etme becerisi
  • Şekil-uzay yeteneği

      Gibi alanlarda velilere rehberlik etmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.

  Makam ve konum olarak başarılı olarak sayılan yerlerde olan yöneticilerden veya popüler kişilerden şu tür cümleleri duyarsınız: “Benim bu günkü konumuma gelmemi sağlayan, beni keşfeden lisedeki Tarih öğretmenimdir ya da ilkokuldaki sınıf öğretmenimdir” Bu cümleler ilk başta hoş ve tatlı gözükse de esasında acı ve üzücü olan yanı şudur: Ne yazıktır ki o çocuğu, onu doğuran, onu büyüten her anında yanında olan ebeveyni  (anne-babası) keşfedememiş, bir öğretmen keşfetmiş. Tecrübemiz bize pek çok ailenin aslında çocuklarını tanımadığını, onların gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi gereken yönleri konusunda bilgi sahibi olmadığını gösteriyor.

  Biz ebeveynleri çocuklarıyla TANIŞTIRMAK istiyoruz. Onlara çocuklarının gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda rehberlik yapmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.

  ÇOCUĞUNUZLA TANIŞMAK İSTER MİSİNİZ? Kampanyası çerçevesinde gönüllülerimizle geçtiğimiz yıllarda 10 bin çocuğumuzu ÜCRETSİZ gelişim ve yetenek değerlendirmelerinden geçirmek ve geri bildirimler verdik.

  Hedefimiz gelişmiş, kalkınmış öncü bir TÜRKİYE için yeteneklerini, değerlerini insan kıymetlerini keşfetmiş bir ülke olabilmektir.

  Hiçbir yeteneğin, becerinin yok olmasına kaybolmasına tahammülümüz yoktur. Keşfedilen yeteneklerin sadece okul ortamında değil ev ve aile ortamında da desteklenmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

  NELER YAPILACAK ?

  1. Aile başvuru formu doldurur.
  2. Formda çocuğun okul ve yaş seviyesi belirtilir.
  3. Aileye randevu gün ve saati SMS le çalışmanın en geç 1 hafta öncesinden bildirilir.
  4. Aile çocuğuna, değerlendirme öncesinde; onlarına gelişmiş olduğu ve biraz daha fazla çalışmasında yarar olduğu yönleri anlamak amaçlı bir etkinliğe gidildiğini aktarabilir.
  5. Çocuğun aç, susuz, keyifsiz olmamasına dikkat edilir.
  6. Çocuklar İstanbul Kültür Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi ya da Uniq School lokasyonlarından belirtilen yerde ve salonda belirtilen saatte hazır bulunur.
  7. Ev Rehberleri kanalıyla çocuklar değerlendirme yapılacak salon ve odalara alınır.
  8. Veliler konferans salonunda eğitim ve bilgilendirme çalışmasına katılır.
  9. 1-2 saat aralığında değerlendirme ve eğitim çalışması tamamlanmış olur.
  10. Çocukların gelişmiş olduğu yönleri ve desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili detaylı rapor 20 iş günü içerisinde velinin belirttiği mail adresine gönderilir.

  ÇALIŞMA ÜCRETLİ Mİ?

  Yapılan bu çalışmada veliden herhangi bir ÜCRET TALEBİ Yoktur. ÜCRETSİZDİR.

  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !

  • Çalışma Ev Okulu Derneği tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Çalışma, Psikolojik Danışman ve Psikologlar önderliğinde Objektif Testler – Yetenek / Kabiliyet testleri eğitimlerini almış PDR ve Psikoloji üniversite bölümlerinden gönüllüler tarafından uygulanmaktadır.
  • Çalışmada herhangi bir zeka skoru verilmemekte olup,
  • Akıl yürütme
  • Uzamsal düşünme
  • Mantık yürütme
  • Problem çözme
  • Matematik becerisi
  • Dil becerisi
  • Hafıza becerisi
  • Ayırt etme becerisi
  • Şekil-uzay yeteneği

  gibi alanlarda velilere rehberlik etmek ve farkındalık kazandırılmak amaçlanmaktadır.

  • Eğitsel tanılama MEB’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin uhdesinde olup gerektiğinde okul rehberlik servisi yönlendirmesi ile veliler çocuklarını eğitsel tanılamaya götürebilir.
  • Çalışmada amaç ebeveynlere çocuklarının gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda rehberlik yapmak ve farkındalık oluşturmaktır.
  • Velilerin websitesinden başvuru yaptıktan sonra kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde belirtilen yerde çocuklarıyla beraber hazır olmaları gerekmektedir.
  • Çocuklara, değerlendirme öncesinde; onlarına gelişmiş olduğu ve biraz daha fazla çalışmasında yarar olduğu yönleri anlamak amaçlı bir etkinliğe gidildiği aktarılabilir.
  • Çocukların uykularını almış, karınları tok ve hasta durumda olmadan gelmeleri önem arz etmektedir.
  • Etkinlikte her türlü kırtasiye malzemesi ve değerlendirme materyalleri Ev Okulu Derneği tarafından sunulmaktadır. Ebeveynlerin yanlarında herhangi bir malzeme getirmelerine gerek yoktur. Sadece su ihtiyacı düşünülebilir.
  • Çocukla ilgili kullanılacak ölçme aracı çocuğun yaşına ve okul düzeyine göre Ev Okulu Derneği tarafından belirlenir

  ZEKA- YETENEK TESTLERİ İLE GELİŞİMİ ÖLÇMEYE YÖNELİK ARAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER?

   Wısc-R

  Wisc-R Zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

  Denver II Gelişimsel Tarama Testi

  Psikoloji ve psikiyatrideki rahatsızlıkların büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Çocukların öğrenme özellikleri değerlendirildiğinde Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver II Gelişimsel Tarama Testi’dir. Birçok araştırmada kullanılan bu test, nörolojide, psikiyatride ve psikolojide de yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Stanford Binet Zeka Testi

  Stanford BinetZeka Testi zihinsel performansları belirlemek amacıyla uygulanan 2-6 yaş arasında çocuklara uygulanan bireysel zeka testidir.  Stanford BinetZeka Testi uygulaması sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir.

  Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

  Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Çizime dayalı olan bu test performans testidir ve grup olarak da uygulanabilir. Zaman sınırlaması olmadığı için kabiliyeti rahat bir şekilde ölçer. Test olacak çocuktan verilen kağıda bir insan resmi çizmesi istenir ve çizdiği resme göre değerlendirme yapılır. Test grup olarak da uygulanabilir. Materyal olarak boş kağıt, kalem kullanılmaktadır.

  Porteus Labirentleri Testi

  Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

  Peabody Resim Kelime Testi

  Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

  Gesell Gelişim Figürleri Testi

  1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

  Frankfurter Dikkat Testi

  60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.

  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

  0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

  Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

  CAS (Cognitive Assessment System)

  CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

  TKT-TYT

  Temel Yetenek Testleri

  6-8. sınıf ve 9-12 sınıf öğrencilerine uygulanan bu test; bireylerin yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan bir grup testidir. Testin önceki hali beş alt testten oluşmaktadır. Temel Yetenekler Testi 6-8 (6.7.8. sınıflar) ve Temel Yetenekler Testi 9-11 (9, 10, 11, 12. sınıflar) şeklinde iki ayrı test takımı olarak düzenlenmiştir.

  Temel Kabiliyet Testleri

  5-7 ve 7-11 yaş arasına uygulanan bu test; dil, ayırt etme, sayı ve yer kavramı olmak üzere dört alt bölümden oluşan bir yetenek testidir.  Yapılan yetenek alanları testi sonucunda “Dil Kavramı”, “Ayırt Etme Hızı ” “Sayı Kavramı” ve “Yer Kavramı” olmak üzere dört alanda değerlendirme yapılıp çocuğun Genel Yetenek durumu ölçülmektedir.

  Raven Progresif Matrislerin Standart Matrisler Testi (RSPM)

  Bu test, anoloji kurma, soyutlama ve muhakeme gibi yüksek düzeyli zihinsel işlevlerle ilgili faktörleri kapsamaktadır.

  RPM, problem çözme, analitik değerlendirmeyi analitik irdelemeyi ve soyutlama becerisini ölçmektedir. Testin irdeleme, düzenli ve doğru düşünme, zihinsel beceri ve faaliyet hızını; akademik başarı ya da sözel yetenekten bağımsız olarak ölçtüğü kabul edilmektedir.

  Kohs Küpleri Zeka Ölçeği

  Bu test 17 kart ve desenli küplerden oluşur. Süreye dayalı bir zeka testidir. 10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanır. Çocuk uygulayıcının verdiği süre içinde gösterilen karttaki deseni küplerle yapmaya çalışır. Çocuğun çizdiği desenler belli yaş gruplarına göre belli puanlar almaktadır.