Skip to main content

Ev Okulu Derneği Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetini Aile Destek Programı Kapsamında Yaygınlaştırıyor!

Ev Okulu Derneği olarak bireylerin, çocuk ve ebeveynlerin bütüncül olarak desteklenmesini oldukça önemli buluyoruz. Bu kapsamda hem koruyucu ruh sağlığı adına çocuklara yönelik erken dönemde yeteneklerinin ve olası sorun alanlarının tespitini önemsiyoruz. Hem de tespit edilen durumlara yönelik gerekli müdahaleleri herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda koruyucu ve müdahaleye dönük ruh sağlığı hizmetleri ve koruyucu gelişim tarama hizmetlerini sizlerle buluşturma isteğimizle yeni projemizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Ev Okulu Derneği psikolog ve psikolojik danışmanlarınca hem çocuklarınıza yönelik zeka testi, gelişim tarama testleri, oyun terapisi hizmetlerini hem de yetişkin bireylere yönelik aile danışmanlığı hizmetlerimizi uygun bedellerle sizlerle buluşturmak ve toplum ruh sağlığına katkı sunmak istiyoruz. Bu kapsamda mevcut terapi ve test uygulama bedellerinin altında ücretlendirmelerle koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz.

Bu kapsamda talebinize yönelik başvuruyu aşağıdaki linkler üzerinden yaparak aşağıdaki katılım bedellerinden kontenjan kapsamında yararlanabilirsiniz:

 • Mehmet Hilmi EREN Danışmanlık Seans Ücreti :    1500 tl yerine 990 tl (Yalnızca 50 danışan ile sınırlıdır.)
 • Oyun Terapisi Seans Ücreti:    1290 tl yerine 590 tl (Yalnızca 50 çocukla sınırlıdır.)
 • Aile Danışmanlığı Seans Ücreti:    598 tl yerine 299 tl (Yalnızca 50 aile ile sınırlıdır.)
 • WISC-IV Zeka Testi:    1580 tl yerine 990 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • WISC-R Zeka Testi:    1180 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • CAS Testi : 3000 tl yerine 1490 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • Yetenek Testi Paketi:    780 tl yerine 390 tl (Yalnızca 100 çocukla sınırlıdır.)
 • Online Danışmanlık Seans Ücreti:    598 tl yerine 299 tl (Yalnızca 50 danışan ile sınırlıdır.)
 • Moxo Dikkat Testi:    980 tl yerine 490 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır.)
 • Asis Zeka Testi:    1180 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır.)
 • Yetişkin Terapisi:    1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 aile ile sınırlıdır.)
 • Çift Terapisi:    1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çift ile sınırlıdır.)
 • Teele Çoklu Zeka Testi: 380 tl yerine 190 tl (Yalnızca 100 çocukla sınırlıdır.)
 • Gelişim Testi: 780 tl yerine 390 tl (Yalnızca 100 çocukla sınırlıdır.)
 • Psikodinamik Terapi: 1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 kişi ile sınırlıdır.)

Oyun Terapisi : Oyun terapisi, çocukların kendilerini kelimelerle ifade etmekte zorlandığı durumlarda, oyun ve oyuncaklar yoluyla duygularını anlatmak için alan sağlayan bir terapi çeşitidir. Oyun, çocuğun dilidir; onu geliştirir ve iyileştirir. Uzmanlarımız tarafından Çocuk Merkezli, Bilişsel Davranışçı ve Deneyimsel ekollerde oyun terapisi, derneğimizde bulunan oyun terapi odasında yürütülmektedir.

Aile Danışmanlığı : Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

WISC-IV Zeka Testi : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir.

WISC-R Zeka Testi : 6-16 yaş aralığındaki çocukların zeka puanlarının değerlendirilmesine yönelik uygulanan sözel ve performans testleri ile kurumumuzda çeşitli zeka testleri uygulanmaktadır.

CAS ( Cognitive Assesment System) Testi / Bilişsel Değerlendirme Sistemi: CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. CAS ayrıca  aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

Gelişim Test Paketi : Çocukların okula hazır bulunuşluklarının, görsel algı, motor becerileri, alıcı dil becerileri gibi alanlarda bütüncül gelişimlerinin değerlendirildiği objektif gelişim tarama ve yetenek beceri testleri kurumumuzda uygulanmaktadır.

Moxo Dikkat Testi: Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

Online Danışmanlık : Bireylerin yaşadıkları sorunlar, kaygı, ebeveyn danışmanlığı konularıyla ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan online bir danışmanlık hizmetidir.

Asis Zeka Testi: İlk yerli zeka testi ünvanına sahip Anadolu-Sak Zeka Ölçeği Anadolu Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde geliştirilmiştir. Genel zekâyı ve zekayı oluşturan ana bileşenleri objektif bir şekilde ölçen ASİS, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların en önemli gelişimi bu döneminde olduğu için zeka ölçümleri bu yaş aralığında yapılmaktadır. Uygulama süresi 25-45 dakika arasında değişmektedir.

Çift Terapisi: Çiftleri oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, ilişki, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında partnerle ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Yetişkin Terapisi: Bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları stres, ilişki veya mevcut durumda tanılı sorunlarına yönelik farkındalık kazanabileceği, kişilerin kendilerine yönelik iç görü kazanabileceği ve beceri kazanımını hedefleyen bu sorunlara dair çözüm odaklı çalışmaların yapılabileceği bir danışmanlık hizmetidir.

Teele Çoklu Zeka Testi: TIMI, Sue Teele tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. 3 yaşından itibaren her sınıf seviyesinde öğrencilerin baskın zekâsını incelemek için TIMI kullanılabilir.

Yetenek Testi: 5-7 yaş arası çocuklarda uygulanan testler; yer kavramı, görsel dikkat, eşleşme, ayırt etme, kopya etme, basit aritmetik becerisini ölçmektedir. 7-11 yaş arası çocuklarda; görsel kelime eşleştirme, görsel mekânsal algı, ayırt etme, aritmetik ve kelime grupları becerilerini ölçmektedir. 7. ve 8. sınıf çocukları için; akıl yürütme becerisi, kelime hazinesi, sayı dizisi becerilerini ölçmek için uygulanmaktadır.

Psikodinamik Psikoterapi: Temelleri Freud ve ardından gelen teorisyenler tarafından şekillenmiş bir psikoterapi tekniğidir. Psikodinamik psikoterapi, kişinin yaşadığı meselenin bilinçdışındaki kökenlerine odaklanır. Terapinin amacı sadece semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda kişilerin daha iyi, dengeli ve harmoni içinde yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

Kendiniz ve ailenizin iyi oluş sürecine katkı sunmak ve kendinizi keşfetmek için bir adım atmaya ne dersiniz?

 • Mehmet Hilmi EREN Danışmanlık Seans Ücreti :    1500 tl yerine 990 tl (Yalnızca 50 danışan ile sınırlıdır.)
 • Oyun Terapisi Seans Ücreti:    1290 tl yerine 590 tl (Yalnızca 50 çocukla sınırlıdır.)
 • Aile Danışmanlığı Seans Ücreti:    598 tl yerine 299 tl (Yalnızca 50 aile ile sınırlıdır.)
 • WISC-IV Zeka Testi:    1580 tl yerine 990 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • WISC-R Zeka Testi:    1180 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • CAS Testi : 3000 tl yerine 1490 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır)
 • Yetenek Testi Paketi:    780 tl yerine 390 tl (Yalnızca 100 çocukla sınırlıdır.)
 • Online Danışmanlık Seans Ücreti:    598 tl yerine 299 tl (Yalnızca 50 danışan ile sınırlıdır.)
 • Moxo Dikkat Testi:    980 tl yerine 490 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır.)
 • Asis Zeka Testi:    1180 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çocuk ile sınırlıdır.)
 • Yetişkin Terapisi:    1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 aile ile sınırlıdır.)
 • Çift Terapisi:    1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 çift ile sınırlıdır.)
 • Teele Çoklu Zeka Testi: 380 tl yerine 190 tl (Yalnızca 100 çocukla sınırlıdır.)
 • Psikodinamik Terapi: 1500 tl yerine 790 tl (Yalnızca 100 kişi ile sınırlıdır.)
ÖNEMLİ NOT: WISC-IV Zeka Resti, WISC-R Zeka Testi, Moxo Dikkat Testi, Asis Zeka Testi, Gelişim Testi, Yetenek Testi ve Oyun Terapisi İstanbul Şişli’deki dernek merkezimizde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Aile danışmanlığı oturumları yüz yüze veya online gerçekleştirilecektir.