Ev Okulu Derneği Ev Rehberlerini Seçiyor!

Dünyada yaygın olan ancak ülkemizde ilk defa derneğimiz vasıtasıyla konuşulmaya başlanan Ev Okulu sistemleri gelecekte ülkemizin gündeminde yoğun şekilde yer alacaktır.

Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek vizyonuna sahip derneğimizin misyonu; her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesine, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılmasına, okul ve ev uyumunun sağlanmasına, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmayı ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını kapsamaktadır.

Bu doğrultuda çalışmaların daha çok aileye ulaşması amacıyla eğitime ilgi duyan gençlere çağrı yapıyoruz! Türkiye’de pek çok ailenin aradığı ama doğru adresi bulmakta zorlandığı EV REHBERİ yetiştirme programını başlatıyoruz.

Ev Rehberi; ailelerin çocuklarıyla olan iletişimlerinde, onları yetenek/beceri gelişimi alanlarında desteklemede, çocuklarına koçluk/mentörlük yapmada donanımlı birey olarak tanımlanmaktadır. Amacımız staj programı sonrasında bireyleri EV REHBERİ olarak sertifikalandırmak ve dernek çalışmalarında aktif olarak yer almasını desteklemektir.

Ev Rehberi süreci öncelikli olarak bir staj programını kapsar. Staj, süreç boyunca kişisel gelişim odaklıdır. Staj programımız bireyin iş yapabilme kapasitesini ve iletişim kabiliyetini artırmak, iş fırsatlarını görebilmesini sağlamak ve eğitimlerle donanımını zenginleştirmek üzerine kuruludur.

Üniversite öğrencisinin staja kabul edilebilmesi için haftada 1 tam gün dernekte görev alabilecek durumda olması ön koşuldur. Çalışmalarımız kişiyi geliştirme üzerine kurgulanmıştır. Bu doğrultuda stajyerden derneğin gerçekleştireceği atölye çalışması, zirve, yarışma vb. etkinliklerde gönüllü olması, dernekte kendisinden istenen görevleri yerine getirmesi beklenir.

Programa katılan bireylerden eğitimlerde ücret alınmaması ana kriterlerdendir. Ancak materyal maliyeti talep edilebilir.

Program sonunda belgelendirme yapılacaktır.

Programdaki performansa göre ev rehberleri aileler ile buluşturulup çalışmalara başlanacaktır. Ev Rehberi olarak süreci tamamlayan bireylerin ailelerle evlerde yapacakları çalışmalarda yol ve ikram giderleri karşılanacaktır.

KİMLER EV REHBERLİĞİ PROGRAMINA BAŞVURABİLİR?

Ailelerle doğrudan temas halinde olan genç uzmanlarımız, aile üyelerini yardım almaya, gerçek ihtiyaçlarını belirlemeye ve sorunlarını çözmeye teşvik etmek için gerekli kapsamlı bir yaklaşımla eğitimler alırlar. Ailelere gerekli psikolojik destek ve rehberlik hizmetini sunabilmeleri için özellikle Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden genç Ev Rehberleri projede yer almaktadır.

Ancak  % 10 oranında farklı branşlardan Ev Rehberliği programına öğrenci kabul edilmektedir. Farklı branşlardan öğrenci kabulündeki sebep; çocuklara evlerde kendi uzmanlık alanlarına yönelik destek sağlayabilmektir.

Farklı branşlardan kabul edilen üniversite öğrencileri Psikoloji ve PDR öğrencileriyle birlikte evlerde çalışmalar yaparlar. Farklı branşlardan kabul edilen üniversite öğrencileri yasal olarak Psikoloji ve PDR bölümü öğrencilerinin alabileceği eğitimler (test eğitimleri…) dışında tüm eğitimleri alırlar ve uygularlar.

Hali hazırda Astronomi ve Uzay Bilimleri, Okul Öncesi Öğretmenliği, Ergoterapi bölümünden öğrenciler Ev Rehberliğine destek vermektedirler. Branşınız ne olursa olsun başvurunuz titizlikle incelenecek ve mülakata davet edileceksiniz.

Yapılan mülakatlar neticesinde2 statüde kabul olabilecektir.

1- Saha Desteği : Dernekte tam zamanlı bulunması beklenmeyen ancak kendini geliştirmek ve tecrübe kazanmak isteyen gençlere yönelik programdır. Derneğin atölye-zirve-gezi gibi saha etkinliklerinde görev alabilecek kişileri ifade etmektedir. CV desteği kapsamında katıldıkları saha çalışmalarını ifade eden RESMİ YAZI verilebilir.

2- Ev Rehberi + Stajyer : Ev Rehberi olarak kabul edilen kişilerin haftada en az 1 tam gün stajyer olarak görev alabilmesi beklenmektedir. Ev Rehberliği programı 1 sene sürecek olup stajyer olarak dernekte bulunma süresi isse yaz dönemi için 3 ay veya kış dönemi 5 aydır. Kabul edilen kişilerin derneğin saha çalışmalarında da görev alması beklenmektedir.

 Ev Rehberi olarak kabul edilen bireylere

 • Objektif Test Eğitimi
 • Yetenek ve Kabiliyet Test Eğitimi
 • Zeka/Akıl Oyunları Eğitimi
 • Drama Eğitimi
 • Tiyatro/Sinema Eğitimi
 • Düşünme Becerileri Eğitimi
 • Zihin Cimnastiği Eğitimi
 • Etkinlik Geliştirme Eğitimi
 • İletişim Becerileri Eğitimi
 • Düşünme Becerileri
 • Yaratıcılık (Üretkenlik)
 • Problem Çözme
 • Eleştirel Düşünme
 • Mantık Yürütme
 • Sinema – Tiyatro etkinlikleri
 • Müzik ve Ritm Becerileri
 • Temel Astronomi
 • Uçuş Simülasyon
 • Temel Kodlama ve Tasarım
 • Saha Çalışmaları
 1. eğitimler verilecek olup 1 sene sonunda EV REHBERİ SERTİFİKASI verilecektir.

Sertifika Örneği:

Ev Rehberliği Sertifikası

Ev Rehberi olarak kabul edilen kişilerin derneğin saha çalışmalarında görev alması, belirlenen çocuklara aldıkları test eğitimlerini uygulaması, evlerde çocuklarla çalışmalar yapması beklenecektir.

NOT: Eğitimlerimiz hibrit (yüz yüze ve online) olarak yürütülecektir. Ayrıntılı eğitim takvimimiz, ev rehberliğine kabul edilen adaylarımızla paylaşılacaktır.

NOT: Saha desteği olarak kabul edilen bireylerin etkinliklerdeki gayreti, çalışmalara katılımda gösterebileceği süreklilik ve motivasyonları gözlenerek dernek yönetimince EV REHBERİ statüsünü geçişleri mümkün olabilecektir.

Ev Okulu Derneği Esentepe Mahallesi, Mithat Ulu Ünlü Sokak No: 20/B D:1 Şişli / İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02