Skip to main content

FİLİAL OYUN TERAPİSİ

Oyun, çocuğun dilidir ve biz bu dili öğrendiğimizde, anne baba olarak çocuklarımızı daha iyi anlar ve daha tatmin edici ilişkiler yaşarız. Filial Oyun Terapisi, temel olarak ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik bir yöntemdir. Çocuğumuza ‘‘seni anlıyorum, seni görüyorum ve senin için buradayım.’’ mesajı verdiğimiz özel oyun zamanımızdır.

Çocuklarımızla oyun oynamamız gerektiğini biliriz ama çoğu zaman nasıl oynamamız gerektiği hakkında kafamızda soru işaretleri olabilir. Çocuklarla oyun oynarken onun dünyasına girip, ihtiyaçlarını anlamamız, olumlu iletişim kurmamız için gerekli becerileri kazanmamız gerekmektedir. Bu becerileri bizlere Filial Oyun Terapisi öğretebilmektedir. 

Filial Oyun Terapisi, anne babalara oyun yoluyla çocuklarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirip zenginleştirmeyi öğreten psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır. Anne baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici hem de sorun varsa o sorunun çözümüne yardımcı olan ebeveynlere öğretilen bir terapi programıdır.

Filial Terapi, 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisidir. Hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal veya gelişim güçlükleri olan çocuklar için aktif olarak kullanabilir. Filial Oyun Terapisi, aile içerisindeki bağları arttırabileceği gibi aynı zamanda yaşanan zorluklarla mücadele etmelerine olanak sağlayabilir.

Bu kapsamda talebinize yönelik başvuruyu aşağıdaki link üzerinden yaparak aşağıdaki katılım bedellerinden kontenjan kapsamında yararlanabilirsiniz:

Kendiniz ve ailenizin iyi oluş sürecine katkı sunmak ve kendinizi keşfetmek için bir adım atmaya ne dersiniz?

Not: Filial Oyun Terapisi, İstanbul Şişli’deki dernek merkezimizde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Not: Çalışma için materyal/oyuncak listesi aileye verilecek olup ebeveynler, bakım veren bireyler bu çalışmaya katılabileceklerdir.