Skip to main content

Mentörlük kavramı, tarihte ilk kez Yunan mitolojisinde geçmektedir. Homeros’ un destanına göre, Ithaka Kralı Odyssesus Truva savaşına giderken oğlunu yetiştirmesi için sadık ve güvenilir dostu Mentör’e emanet eder. Mentör, zamanla gözetip, kollama amacını genişleterek bir akıl hocası olur (Starcevich,1997; Kılıç& Serin ,2017).

Ortaçağ’da deneyimli kişi (mentör) ile daha az deneyimli kişinin etkileşimiyle geçen süreç, mentörlük olarak tanımlanmıştır. (Kılıç & Serin, 2017).

Mentörlük uygulamaları Avrupa ve Amerika’da farklı disiplinlerde ( Eğitim, Tıp, Finans. Psikoloji..) kariyer ve mesleki gelişim süreçlerinde etkili olmuştur ( Bakioğlu, 2015; Kuzu, Kahraman & Odabaşı,2012; Şahinoğlu & Sağlam, 2019).

Genel tanımı ile Mentörlük; daha deneyimli kişinin daha az deneyimli kişiye önemli bir yaşam hedefine ulaşması için yardımcı olmasını içeren; güven ve öğrenme isteğine dayandırılarak özenle planlanıp, yürütülen süreçtir (Goff & Torrance, 1999; Kılıç& Serin, 2017).

Mentörlüğün Yararları
 • Mesleki deneyim sağlama
 • Yeni şeyler öğrenme
 • Kişisel gelişimine katkı sağlama
 • Mesleki motivasyonun artması
 • Kendine güvenin ve saygının artması

 

**Akran Mentör programlarına katılanlar ve destek alanlar, daha olgun olmaktadırlar. Daha önce sınıfta disiplin sorunu olan öğrenciler, Mentörlük programından sonra aynı problemleri göstermemektedir. (Cüceloğlu,2012).

**Eğitim programlarını tamamlamış Akran Mentörlerimiz aldıkları sertifikalarla sahada da bireysel çalışmalar düzenleyebilmektedirler. Kazandıkları beceri ve yetkinliklerle farklı kişilere fayda sağlayabilir, gelir elde edebilirler.

Mentörün Görev ve Sorumlulukları
 • Öğrenen (menti) ile görüşmenin sınırlılıklarını bilmek
 • Görev ve sorumluluklarını etik ilkeler dahilinde gerçekleştirmek
 • Ulaşılabilir olmak
 • Mentiye geri bildirim vermek
 • Mentinin beceri geliştirmesine fırsatlar sunmak
 Mentörlük Türleri

Alanyazında mentörlük modelleri şu şekilde sıralanmıştır (Kuzu, Kahraman& Odabaşı,2012):

 • Akran mentörlüğü
 • Birebir mentörlük
 • Grup/takım mentörlüğü
 • Ters yönde mentörlük
 • Kendine mentörlük
 • E- mentörlük
E- MENTÖRLÜK

Elektronik mentörlük (E-mentörlük), yeni teknolojilerin entegrasyonu ile yüz yüze mentörlükte karşılaşılan bazı problemleri ortadan kaldırması, esnek, kolay ve farklı bir bakış açısı sunması bakımından alternatif bir mentörlük uygulamasıdır. (Kuzu vd. , 2012).

E- Mentörlük Sürecinin Etkileşim Araçları

 • E posta
 • Sohbet
 • Forum
 • Blog
 • Video görüşmesi
 • Telefon
 • Anlık mesajlaşma
E- Mentörlük Süreci
AKRAN MENTÖRÜ ;

ÖĞRENME ORTAĞI, AKIL HOCASI, REHBER, DANIŞMAN, ROL MODEL olarak da açıklanabilir.

 

AKRAN MENTÖRLÜĞÜ PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN ARANAN ÖLÇÜTLER
 • Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) ya da Psikoloji bölümlerinde öğrenci veya mezun olmak
 • Gönüllü olmak
 • İyi bir dinleyici olmak
 • Organize etme becerisine sahip olmak
 • Etkin iletişim becerilerine sahip olmak
 • Sakin, sabırlı, esnek ve farklılıklara açık olabilmek
 Canlı Yayınlarda Gerçekleştirilecek Eğitim Konu Başlıkları
 • Mentörlük Programı, Mentör, Menti İletişim Süreci (4 saat)
 • Ailenin Psikolojik Süreçlerini Değerlendirme (2 saat)
 • Temel Danışmanlık Becerileri (2 saat)
 • Çocuklar ve Ergenlerle Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı (2 saat)
 • Bilişsel Davranışçı Teknikler (2 saat)
 • Bilimsel Düşünme Süreçleri (2 saat)
 • Girişimcilik Becerisi (2 saat)
 • Proje Üretim Aşamaları (2 saat)
 • Fikir Geliştirme Süreçleri (2 saat)
 • Çocuk ve Aile ile İletişim (1 saat)
 • Çocuk ve Aile Görüşme Teknikleri (2 saat)
 • Kariyer Planlama Süreçleri (2 saat)
 • Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Gelişim Kuramları (2 saat)
 • LGS ve YKS Başlığı Altında Danışmanlık Süreci (2 saat)
 • Tercih Rehberliği (2 saat)
 • Z Kuşağı ve Meslekler (2 saat)
 • Çocuklarla Yapılabilecek Eğlenceli Etkinlikler (5 saat)
 • Zeka ve Akıl Oyunları (2 saat)
 • Düşünme Becerileri (2 saat)
 • Diksiyon Eğitimi (6 saat)
 • Beden Dili Eğitimi (6 saat)
 • Zeka ve Akıl Oyunları (6 saat)
 • Beyin Jimnastiği Etkinlikleri (2 saat)
 • Davranışın Genetik Temelleri (1 saat)
 • Bilgi Teorisi (1 saat)
 • Zihnin Temelleri (2 saat)
 • Beyinde Yaratıcılık (1 saat)
 • Beyinde İletişim (1 saat)
 • Beyinde Öyküleştirme (1 saat)
 • Sunum Teknikleri (1 saat )
 • Teknoloji Kullanımı (1 saat)
 • Bütünsel Nöro Danışmanlık (1 saat)

11 ay süresince ayda 1 kez gerçekleştirilecek, 2’şer saatlik SÜPERVİZYON CANLI YAYIN GÖRÜŞMELERİ yapılacaktır.

Programa Misafir ve Sürpriz konuşmacılar ve konular da eklenecektir.

Programa Dahil Olanların Kayıttan Alacağı Eğitim Başlıkları
 • İşaret Dili (10 saat)
 • Hafıza Teknikleri (6 saat)
 • Zihin Haritalama Tekniği (6 saat)
 • Ev Okulu Derneği Uzman ve Duayen İsimlerin Genele Açık Olmayan Akran Mentörlüğünü İlgilendiren Kapalı Grup Eğitim Programları (22 saat)

 Tüm eğitim programı şu an planlanan haliyle 133 saattir. (Programa sene içerisinde eğitimci kurum tarafından ilave eğitim oturumları eklenebilecektir.)

Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin Psikoloji / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri lisans / yüksek lisans öğrenci veya mezunları

Tarihler

Ön Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2021 / 25 Ocak 2021

Kesin Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2021 / 30 Ocak 2021

Eğitim Tarihleri: 30 Ocak 2021 / 31 Aralık 2021

Eğitim gün ve tarihleri, süpervizyon gün bilgileri, eğitimlerle ilgili duyurular; kesin kaydı onaylanan kişilere, oluşturulacak eğitime özel TELEGRAM grubu üzerinden mesaj yoluyla gönderilecektir.

Sertifikasyon

Akran Mentörlüğü Programına katılarak program sonunda gerçekleştirilen sınavı tamamlayan veya taahhütname ile katılanların görevlerini tamamlaması durumunda

 • Ev Okulu Derneği onaylı UYGULAYICI AKRAN MENTÖRLÜĞÜ SERTİFİKASI
 • Ayvansaray Üniversitesi Onaylı Akran Mentörlüğü Kurs Belgesinin E-DEVLET onayı ve görünürlüğü sağlanacaktır.
Kontenjan

Akran Mentörlüğü Programında, başvuranların başvuru formları incelenerek başvuru kabul edilecektir. Ön Başvurusu onaylanan kişilere KESİN kayıt formu gönderilecektir. Gerekli koşullar anlamında, uygun görülen kişi sayısının az olması durumunda kontenjan dolmasına bakılmaksızın program başlayacaktır.

Program ve Detaylar
 • Akran Mentörlüğü Programı esnek, bir senelik bir programdır.
 • Canlı yayın eğitimleri haftada en fazla 2 gün şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Programla birlikte aile/çocuk eşleştirmeleri gerçekleştirilecek olup Süpervizyon eğitimleriyle paralel şekilde bu süreç yönetilecektir.
 • Program, Ocak 2021 itibariyle başlatılacak olup Aralık 2021 tarihinde son bulacaktır.
 • Programa başta ismi zikredilmediği halde konuk eğitimciler dahil olabilir. Ek eğitimler düzenlenebilir.
 • Programın yayın bilgilendirme süreçleri açılacak TELEGRAM grubundan yapılacaktır.
 • Canlı eğitimlerde olunması esastır, ancak canlı eğitimde olamayanların 1 haftayı geçirmeden eğitimleri video kaydından takip etmesi gerekmektedir.
 • Hocaların popüler isimler de olması ve program yoğunlukları sebebiyle aylık eğitim tarihleri Telegram gruptan gün ve saatleri ile ilan edilecektir.
 • Programa en fazla 500 kişi alınacaktır. Daha fazla sayıda başvuru gelmesi durumunda seçimler Ev Okulu Derneği tarafından yapılacaktır.
 • Taahhütlü şekilde programa katılan kişiler için çocuk/aile eşleştirmeleri Ev Okulu Derneği tarafından yapılacaktır.
 • Taahhütsüz şekilde programa katılanların süreç içerisinde çocukla çalışmaları programın özümsenmesi açısında önemlidir ancak zorunlu tutulmamaktadır.
 • Dr. Doğan CÜCELOĞLU hocamız özellikle bu programa katılmış kişilerle buluşmayı, eğitimde olmayı arzu etmiş ve programı desteklemiştir.
 • Programı tamamlamış kişilere AKRAN MENTÖRLÜĞÜ SERTİFİKASI verilecektir.

 

KATILIM BEDELİ

Akran Mentörlüğü Sertifika Programına katılım bedeli 2.000 TL’dir.

Ev Okulu Derneği tarafından yönlendirilen 2 çocukla çalışma taahhütü veren kişiler için katılım bedeli ise 90 TL dir. Bu bedel çalışma ciddiyeti sağlamak için alınmaktadır. Bu kapsamda katılan katılımcılara Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU ve Yıldız HACIEVLİYAGİL’den imzalı 2 kitap hediye edilecektir. Taahhütnamede de görüleceği üzere Mentöre süreç içerisinde ödeme de yapılabilecektir.


EĞİTMENLER

Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

Yıldız HACIEVLİYAGİL Birey Çift Aile Terapisti

Dr. Kerem DÜNDAR Beyin Akademi CEO’su

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU

Mehmet Hilmi EREN Uzman Psikolojik Danışman / MEB Beşiktaş RAM Md. / Ev Okulu Derneği Başkanı

Buse FİDAN Psikolog / Ev Okulu Derneği Genel Müdürü

Fatih ER TRT Spikeri / Diksiyon Eğitmeni

Çağlayan BABACAN Yazar / Beden Dili Kitabı Yazarı

Yusuf MENKİ Uzman Klinik Psikolog

Burak KARTAL / Fikir Değirmeni CEO su

Ersel KOCABOZ Uzman Psikolojik Danışman

Serdar DANIŞ Uzman Psikolojik Danışman

Okan KUMBARACI Uzman Psikolojik Danışman

Eda Nur KOCAMAN Sınıf Öğretmeni

Ayşegül YAZIR Beyin Jimnastiği Eğitmeni


Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU’nun Akran Mentörlüğü Hakkındaki Yazısı

 

Her bir öğrencinin güçlü yönleri vardır. Bu güçlü yönler öğrencilerde farklı farklıdır. Ve yine her bir öğrencinin tanınmaya, özgüvene, saygı duyulmaya, yararlı olmaya, güçlü hissetmeye ihtiyacı vardır.

Akran Mentör programı bu iki yönü birleştirir. Bu tür programda A adındaki öğrenci kendinden bir ya da iki sınıf aşağıda B adındaki bir başka öğrenciye, A’nın güçlü olduğu bir alanda “yardımcı öğretmen” anlamında Mentör olur. Onu takip eder ve o alanda B’nin başarılı olmasını sağlar. B ise kendinden daha aşağıdaki bir başka öğrenciye, C’ye, kendinin güçlü olduğu bir alanda yardımcı olur ve başarı olmasını sağlar.

Böylece bir akran programında yer alan öğrenciler sorumluluk almayı, anlatacakları konuda hazırlanmayı, planlamayı, ilişki kurmayı, bir konuyu anlaşılır şekilde anlatmayı, takip etmeyi öğrenirler. Kendilerinin iyi olduğu alanda bu tür bir faaliyet zaman içinde onların özgüvenin artırır ve bu güçlü özgüven diğer alanlarda da başarılı olmalarını sağlar.

Akran Mentör programlara katılanlar daha olgun olmakta ve daha önce sınıfta disiplin sorunu gösteren öğrenciler, böyle bir programdan geçtikten sonra sorun yaratmamaktadırlar.

Deneyimli bir öğretmen kendi sınıfında birçok akran yardımlaşma programları yaratabilir. Bu programlar sadece akademik konularda olmak zorunda değildir. Bir geziyi planlamak, bir dernek için para toplamak, bir programın velilere tanıtılması için ilişki kurmak öğrenci faaliyetleriyle olabilir ve birçok öğrenciye bir ağabey ya da abla öğrenci Mentörluk yapabilir.

Tanıdığım bir öğretmen yurt dışından yeni gelmiş bir yabancı öğretmene kenti çok iyi bilen, utangaç ve İngilizcesi orta derece de olan bir öğrenciyi mihmandar olarak verdi. İki hafta sonra yabancı öğretmen oturduğu şehri oldukça rahat gezecek kadar öğrenmişti. Öğrenci ise hem İngilizcesini ilerletmiş, hem de ilişkiler kurma bakımından kendine güveni gelmişti.

Eğitim fakültelerinden tanıdığım bir profesör, eğitim fakültesinde şimdi öğrenci olan geleceğin öğretmenlerine yakın okullarda gönüllü Mentör programları ayarlamakta ve onların birebir öğretmenlik deneyimi kazanmasına fırsat vermektedir.

Bence, akran Mentör programları okul yönetimi tarafından ciddiye alınmalı ve çok sayıda öğrencinin hem yardım eden hem de yardım alan insan olarak bu deneyimi yaşamasına fırsat oluşturulmalıdır.

Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

 

 

KAYNAKÇA

Cüceloğlu, D.( 2012). Akran mentorlar. 9 Ekim 2020 tarihinde www.dogancuceloglu.net adresinden alınmıştır.

Kılıç, E.D. ; Serin, H. (2017).Süreç olarak mentorluk. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 3(2).

Kuzu, A., Kahraman,M.& Odabaşı, F. (2012). Mentörlükte yeni bir yaklaşım: e-mentörlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4): 173-184.

Şahinoğlu, A.& Sağlam Arslan, A.(2019).Eğitimde mentörlük uygulamaları. Online Fen Eğitim Dergisi ,4(2) : 183-195.

AKRAN MENTÖRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME  YAYINI