Skip to main content

Evde Eğitimin Akademik ve Sosyal Faydaları

Şu anda evde öğrenen yaklaşık 2 milyon çocuk; birçok hükümet yetkilisi, akademisyen, kolej yetkilisi ve işveren tarafından desteklenen bin yıllık bir uygulamaya katılıyor.
Ana akım Amerika, evde eğitimi uygulanabilir ve olumlu bir eğitim seçeneği olarak benimserken ve 55 milyon öğrencisi ve ebeveynleri “evde kriz öğretimine” itilirken, bazı akademisyenlerin evde eğitim konusundaki endişeleri aniden ortaya çıktı. Evde eğitim araştırmalarının çoğu incelemesi, çocuklar için genel olarak olumlu öğrenme sonuçları ortaya koymaktadır. Evde eğitim görenlerin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimi için de benzer bir örüntü ortaya çıkıyor. Gözden geçirilmiş araştırmaların açık çoğunluğu, evde eğitim görenlerin genellikle geleneksel olarak okula giden çocuklara göre daha iyi ebeveyn-çocuk ilişkileri ve arkadaşlıkları olduğunu göstermektedir. Ev okulu öğrencileri mutlu, memnun ve meşguller.

Giderek artan bir araştırma grubu, ev temelli eğitim mezunlarının başarılı olduğunu gösteriyor. Yetişkinliğe geçişte (üniversite dahil) başarı üzerine yapılan 16 hakemli araştırmadan 11’i, evde eğitim görenlerin siyasi hoşgörü, üniversite not ortalaması ve üniversitede kalma konusunda geleneksel okullardaki öğrencilere göre daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gösterdi. İlgili literatürü gözden geçirdikten sonra Gloeckner ve Jones, “bu derlemede rapor edilen çalışmaların karşılaştırmalı sonuçları, üniversiteye kabul memurlarından toplanan verilerle birleştiğinde, evde eğitimin birçok ailenin çocukları için üniversiteye giden etkili bir alternatif yol olduğuna dair kanıt sağladığı sonucuna varmışlardır.” demektedir.

Bazı uzmanlarsa, çocuklara neyin ve nasıl öğretileceğine karar verme konusunda nihai yetkinin ebeveynin değil devletin olacağını savunur. Ebeveynler, onun dünyasında, çocuklarını hükümetin kontrolü dışında eğitme iznini hak ettiklerini devlete kanıtlamak zorundadır. İlgili araştırmanın sınırlamaları olsa da, bilimsel araştırmalar evde eğitimin çocuklar için olumlu sonuçları olduğunu göstermektedir. Evde eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişimini baltaladığına ve sınırlandırılması gerektiğine dair kesinlikle hiçbir açık kanıt yoktur. Bazı akademisyenlerin evde eğitim konusundaki ajitasyonu, tüm çocukların eğitimini ebeveynlerin değil devletin kontrol etmesi gerektiği konusundaki bakış açılarına dayanıyor gibi görünüyor.

Geleneksel öğrencilerle karşılaştırıldığında, ev okulu mezunlarının
1) Daha yüksek üniversite not ortalamasına sahip olmak,
2) Politik olarak hoşgörülü olmak,
3) Uzlaşmacı ve vicdanlı olmak,
4) Daha olumlu bir üniversite deneyimine sahip olmak.

Kaynak: https://www.jamesgmartin.center/2020/05/the-academic-and-social-benefits-of-homeschooling/