legal-services-hero.jpg

Yurtdışında Ev Okulu Sistemleri

Evde eğitim, ebeveynlerin çocuklarını devlet ya da özel okula göndermek yerine, evde eğitmeyi tercih ettiği, ülke ve dünya çapında gelişimsel bir harekettir. Aileler, çeşitli sebeplerden ötürü ev okulunu tercih ederler; eğitimsel seçeneklerdeki memnuniyetsizlik, okullarda farklı dini inançların oluşu, eğitim felsefelerinin beğenilmemesi ve çocukların geleneksel okul yapısı içinde ilerlemedikleri inancına sahip olmaları, nedenlerin bir kaçıdır.

1970’lerde, John Holt, Dorothy ve Raymond Moore gibi bazı popüler yazar ve araştırmacıların eğitim reformu hakkında yazmaya başladıklarında, evde eğitim hareketi artmaya başladı.  Ev okulunu, alternatif bir eğitim seçeneği olarak önerdiler. Ulusal Ev Eğitimi Araştırma Enstitüsüne göre, ABD’de iki milyondan fazla çocuk evde eğitim görüyor, bu oran her yıl yüzde 7  ila yüzde 15 arasında hızla artmaktadır. Evde eğitim, 50 eyalette ve birçok yabancı ülkede yasaldır.

Yasal gereksinimleri nelerdir?

ABD’deki ev okulları için yasal gereklilikler bir yerden diğerine değişir. Bazı devletlerin çok az veya hiç gereksinimleri yoktur; diğerleri belirli aralıklarla portfolyo incelemeleri veya standart testleri talep eder.

Yazar Holt “Kendi kendine Öğret” isimli kitabı ile en çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır. Yazara göre, ailelerin ev okulu eğitimi süresince ihtiyaç duydukları en önemli şeyler; “ arkadaş çevresi ile, fiziksel varlıkları ile, enerjileri ile, şapşal hareketleri ile, tutkuları ile eğlenmek ve onları sevmektir . Çocuklarınız her tür konuşmalarınızla eğlenir, onların sorularını cevaplamayı deneyin ve keyif almaya bakın. ” Ev okulu ile eğitim veren ebeveynlerin çoğunluğu için, tek ön koşul, eğitim süresi boyunca bunu yapma arzusudur.

Ebeveynler evde eğitim programına nasıl başlar?

Ebeveynlerin eğitim derecesine mi yoksa eğitim geçmişine mi ihtiyaçları var?

Bir ülkenin herhangi bir bölgesinde yaşayan her hangi bir ailenin, ev okulu için bir eğitim derecesine ihtiyacı yoktur. Hiç geleneksel bir sınıfa katılmamış olan küçük çocuklar,  okul yaşına geldiklerinde bir ev eğitimi programına başlayabilirler. O zaman bu çocuklar, kendi özel durumundaki şartlara bağlı olarak eğitime başlayacaklardır. Okulda çocuk sahibi olan ebeveynlerin, ev okuluna başlama kararı aldıklarında takip edecekleri süreç biraz farklıdır. Önce okul müdürüne veya bölge müfettişine bir okuldan ayrılma mektubu yazmalıdırlar. Mektup, anne-babaların ev okuluna başlamak için  çocuğunu okuldan alma niyetini tanımlamalıdır. Dilekçeden sonra ebeveynler, bölgelerinin belirli kurallarına uymaya devam eder.

Devlet herhangi bir ev okulu programını finanse ediyor mu?

Devlet tarafından finanse edilen programlar devletten devlete büyük ölçüde değişmektedir, ancak ev okulu ailelerinin çoğunluğu çocuklarının çalışmalarını finanse etmektedir. Bazı alanlarda, devlet tabanlı bir programa kayıt isteğe bağlıdır. Bu durumda, devlet, programda kalması için belirli gereksinimleri karşılayarak özel kaynaklar ile ödeme yapar.

Ev okulu olan aileler arasında bir iletişim var mı?

Çoğu eyalet ve bölgedeki ev okulu öğrencileri bir dizi kaynak ve sosyal ağa erişebilir. Ailelerin birlikte ders verdikleri grupların ortak çalışmalarına ek olarak, konferanslar, saha gezileri, sanat dersleri, müzik eğitimi, spor ve oyun gibi sosyal etkinlikler de vardır.

Farklı yaştaki çocuklar birlikte ev okulunda nasıl bulunuyorlar?

Ev okulu, genellikle tarih, edebiyat ve sanat gibi sınıf veya yaşa özel olmayan belirli konuları birleştirir. Mesela, çeşitli yaşlardaki çocuklar aynı tarihsel zaman periyodunu birlikte inceleyebilir ve daha sonra belirli yaş ve yetenekleri yansıtan ödevler hazırlayabilir. Matematik ve okuma gibi diğer konularda yapılan çalışmalar için, bir anaokulu ebeveyni, her bir çocuğa, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için özel öğretmen ile birebir eğitebilir. Bu arada, her çocuğun yaşına bağlı olarak, diğer öğrenciler tek başına ödevleri üzerinde çalışabilir ya da başka bir odada oynayabilirler.

Ebeveyn hastalanırsa ne olur?

Ev okulunun sunduğu en büyük avantajlarından biri de esnekliktir. Hasta bir ebeveyn, günlük çalışmanın en önemli yönlerinin, gerekliyse yatağın talimatını sağlayarak, çalışmaların  devamını sağlayabilir. Hasta ebeveynin doğrudan katılımını gerektiren grup çalışması gün için iptal edilebilir, ancak ebeveyn çocuğun yapması gereken bireysel çalışmaları denetleyebilir.

İki ebeveynli ailelerde, her iki ebeveyn de programlarına göre katkıda bulunabilir.

Evde eğitim gören çocuklar hangi kaynakları ve müfredatı kullanır veya takip eder? Ne tür konular öğretilir?

Ev okulu sayısındaki hızlı artış, çok çeşitli müfredat ve kaynaklara yol açmıştır. Kataloglar, farklı eğitim felsefelerine, öğrenme yaklaşımlarına, ev okulu öğretmenlerinin günlük  eğitime ayırması gereken zamana ve buna benzer bir çok seçenekle doldurulur.

Tipik olarak öğretilen konular, geleneksel bir okul programında takip edilen standart disiplinleri ve çocuğun çıkarları içi olanları içerir. Bir evde eğitim ortamı ise, ebeveynlerin çocuğun benzersiz ilgi alanları, yetenekleri ve öğrenme stilleriyle eşleşen bireysel bir eğitim yöntemi sunabildiği doğal bir ortam sağlar.

Tipik bir ev okulu programı nedir?

Ev okulları geleneksel okul saatlerini takip ediyor mu yoksa günleri farklı şekilde mi yapıyorlar?

Ev okulu öğrencileri günlerini kendileri için en iyi şekilde organize ederler. Pek çoğu geleneksel bir okulda olduğu gibi, çalışmaya erken saatlerde başlıyor, bazıları da “okul” ile “ev” arasında daha az ayrım yapmayı tercih ediyor. Bir çocuk yataktan önce bir fen deneyi hakkında heyecanlanırsa, bazı ebeveynler çocuğun neler yaptığını görmek için onu izler – bu da okul gününün bir parçası olur.

Bir ev okulu ailesinin seçtiği eğitim felsefesi, günlerinin yapısını önemli ölçüde etkileyecektir. Çoğumuz sadece bir eğitim tarzına – geleneksel ders kitapları sistemi, sıralardaki oturuşlara ve standartlaştırılmış testlere – aşina oluyoruz, ancak çok çeşitli eğitim felsefeleri var. Bu yöntemler Waldorf, Montessori, Charlotte Mason, klasik Eğitim, liderlik eğitimi, faiz odaklı öğrenme, birim çalışması ve daha fazlasını içerir. Ev okulu öğrencileri, çocuklarının ihtiyaçlarına en uygun fikirleri harmanlama özgürlüğüne sahiptir.

Ev okulları devlet okul takvim yılını takip ediyor mu? Ev okulu çocukları devlet okulu çocuklarına göre daha mı geride yoksa ileride mi?

Ev okulu öğrencileri, okul yıllarını özgürce tamamlar. Birçoğu geleneksel okul takvimini takip eder, bir kısmı ise yıl boyunca özel haftalarda gerekirse ara verir.

Ev eğitiminin avantajlarından biri, öğrencilerin kendi mizaçlarına ve zaman çizelgelerine göre ilerleyebilmeleridir. Ulusal Ev Eğitimi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, ev okulu öğrencileri,  yüzde 87 ortalama standart test puanına sahipti, bu oran devlet okullarındaki çocukların yüzde 50’sindeki ortalama puanla karşılaştırıldı. Yine de, bazı konularda birkaç not ileride olabilirler.

Ev okulu çocukları nasıl hareket ediyor?

Ev okulu öğrencileri ev ödevi yapıyor mu? Objektif not değerlendirilmesi nasıl yapılıyor?

Birçok yönden ev eğitimi, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için okulların ihtiyaç duyduğu geleneksel ödev ihtiyacını azaltmaktadır. Bir sınıfta 20 den az öğrenci bulunduğunda, okul çalışması genellikle okul günü içinde daha kısa bir zaman dilimi içerisinde tamamlanabilir ve sonrasında daha fazla çalışmaya gerek kalmaz.

Birebir öğretmen olarak eğitim veren ebeveyn-öğretmen, çocukları öğrenirken sürekli olarak onları gözlemler. Bu doğrudan gözlem, bir ebeveynin çocuğunun yetkinliğini veya çabasını takip etmesini sağlar. Ödevler daha sonra buna göre düzenlenir.

Ev okulu öğrencileri, özellikle daha yaşları ilerledikçe, geleneksel sınıflara katılarak, daha özgün ev ödevlerini tamamlama konusunda deneyim kazanırlar. Bazı devlet okulları, ev okullarının seçtikleri belirli derslere katılmalarına izin veriyor. Evde eğitim gören çocukların yaşları ilerlediğinde üniversitelere kaydolabilir ve üniversite çalışmalarına erken başlayabilirler.

Belli başlı sınıflarda her zaman gerekli olmamasına rağmen, birçok aile bazı bilgisayar programları aracılığıyla dereceli testler uygular. Ev okulu ortamı, çocukların gerekli malzemelerde ustalaşana kadar kendi hızlarında ilerlemelerine izin verir.

Ev okulu öğrencileri bir sonraki sınıfa geçmek için ya da “mezun olmak” için standartlaştırılmış ya da devlet tarafından yönetilen testler almalı mı? Ev okulu ne kadar sürer?

Bazı durumlar da belirli aralıklarla standartlaştırılmış test gerekir iken, bazılarında ise gerekmez. Bir kısım aileler, çocuklarının akademik olarak ilerlemelerini sağlamak için çocuklarını test etmeyi tercih ederler. Bir kısım ev okulu ebeveyni ise, çocuğunun liseye ulaşmasına kadar böyle bir teste gerek olmadığını düşünüyor.

Evde eğitim, bir öğrenci mezun oluncaya ve üniversiteye giriş yapana kadar devam edebilir. Aileler çocuklarının eğitimi boyunca ev okulunu seçebilir veya çocuklarını ana okul sistemin başlamadan önce sadece birkaç yıl evde eğitim verebilir. Çoğu üniversite, ev okulunun popülaritesine dikkat etmeye başladı. Ivy League Üniversiteleri bile ev okulu mezunlarını işe aldı  ve kabul etti.

Çeviri: Hafize Betül EREN

By Jamie Martin

Kaynak: https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-homeschooling/ 

Ev Okulu Derneği Ortabayır mahallesi şair çelebi sokak  Gürtaş iş merkezi no :1 kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02