Ev Okulu Derneği PDR ve Psikoloji bölümünden gençlerin Ev Rehberi sıfatıyla ailelere evlerde ve online platformda destek vermelerini destekleyen bu alan çalışanlarına yeni bir istihdam kapısı ve ihtiyaç oluşturmuş öncü bir STK’dır.

Çocukların erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi dernek olarak önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu amaç doğrultusunda Wısc-R Eğitimizi  4.  Online Platformda gerçekleştiriyoruz.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Test Hakkında Bilgi ve Eğitim Açıklaması

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Wisc-R) Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış önemli ayrıntılı zekâ ölçüm araçlarındandır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Geniş bir uygulama yaş aralığına sahiptir. 6-16 yaş arasında olan çocuklara uygulanır ve bu yaş grubundaki çocukların bilişsel yapılarını değerlendirmemizi sağlar.

6 test sözel ve 6 test performans olmak üzere toplam 12 alt testten oluşmaktadır. Wisc R Test çalışması ile bireyin “sözel bölüm”, “performans bölüm” ve “genel toplam” olmak üzere üç alanda değerlendirmesi yapılabilmektedir.

Bu sayede çocukların öğrenme şekilleri, baskın olan beceri alanları, zihinsel olgunluk seviyeleri ile dikkat gelişimleri hakkında oldukça kıymetli veriler elde edilir. Özellikle öğrenmede zorlanan çocukların eğitim planlamalarını yaparken bu veriler önemli yer tutar.

Bu eğitime katılanlar çocuklar ile çalışırken objektif ve bilimsel veriler ışığında değerlendirme yapabilecekleri güçlü bir ölçeğin uygulayıcısı olma ayrıcalığına sahip olacaklardır.

Bu eğitimi tamamlayarak uygulayıcı belgelerini alanlar çalıştıkları çocukların bilişsel yapılarını ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, ayrıntılı analiz yaparak onu yakından tanıyarak yaptıkları çalışmaları şekillendirebilecekler.    

Eğitimin Amacı Nedir?

Eğitime katılanlara Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği’ni uygulama, puanlanma, yorumlama, değerlendirme ve raporlama ile öğretmen ve ailelere önerilerde bulunabilme konularında yeterlik ve yetkinlik kazandırmak.

Eğitim İçeriğinde Neler Var?

 • Ölçme araçlarının uygulama standartları, kuralları, sınıflanması ve kullanım alanları
 • Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Wisc R)
  • Tanımı ve Tarihçesi
  • Uygulama Kuralları
  • Wisc R’ı oluşturan alt testlerin anlatımı:
   • Genel Bilgi
   • Resim Tamamlama
   • Benzerlik
   • Resim Düzenleme
   • Aritmetik
   • Küplerle Desen
   • Sözcük dağarcığı
   • Parça Birleştirme
   • Yargılama
   • Şifre
   • Sayı Dizisi
   • Labirentler

Bu alt testlerin her birinin tanıtımı, ölçtüğü beceriler, uygulama şekli ve kuralları, puanlanması yorum ve değerlendirmesi ile raporlanması anlatılacaktır. Anlatım ders kayıtları üzerinden olacak ve zengin görsel içerikler, sunumlar ve örnek uygulamalar ile desteklenecektir. Ayrıca ölçülen becerilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

 • Testin Puanlanması (Sözel Puan, Performans Puan, Toplam Puan)
 • Yorum ve Değerlendirmesi
 • Raporlanması

BU EĞİTİM KİMLER İÇİN UYGUN:

 • “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri
 • “Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri
VERİLECEK BELGE TÜRÜ
Uygulayıcı Sertifikası

WISC-R Uygulayıcı Sertifikası

Eğitim sonunda yapılacak sınavda hak kazanan ve gerekli uygulamaları yapan katılımcılara e-devlet, üniversite ve dernek onaylı sertifika verilecektir.

E devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde e devlet görünürlüğü sistem kredi ödemesi için gerekli olan 25 TL ek ödeme yapmaları şartı ile kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

NOT: EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak Europass kart temin edebilirsiniz.

Wısc-R Test Eğitiminden Uygulayıcı belgesi alarak bu testin uygulayıcısı olmak için 1 uygulama yapmak gerekmektedir. Bu uygulamalardan birisi video kaydı şeklinde olacaktır.

Katılımcılar 1 Şubat 2022 tarihine kadar uygulamaların video kısmını  daha sonra duyurulacak mail adresine göndermeleri, yapılan uygulamanın uygulama formu ve raporunun form sistemine yüklenmesi durumunda Uygulayıcı Sertifikası alabileceklerdir.

Uygulama için çocuk bulmanız konusunda Ev Okulu Derneği tarafınıza destek verecektir. Uygulamayla ilgili ilana çıkılacak olup talep eden veliler eğitime katılan katılımcılarımıza yönlendirilecektir. Bu konuda garanti vermemekle beraber bu ilanımıza yoğun veli başvurusu olacağını öngörmekteyiz.

Ev Okulu Derneği onaylı belgeler verilecektir. Ev Okulu Derneği eğitim alanında pek çok kurumun akredite olarak tanımladığı, bugüne kadar kamu ve özel sektörle işbirliği halinde projeler geliştirmiş bir STK dır. Dernek başkanı Psikolojik Danışman M. Hilmi EREN aynı zamanda MEB Beşiktaş RAM Müdürü, Dernek Genel Müdürü Psikolog Buse FİDAN dır. Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU hocamız onursal başkan sıfatıyla tanımladığımız, fikir alışverişinde bulunduğumuz öncü bir büyüğümüzdür.

EĞİTİMİ KİM VERİYOR?

Eğitim aynı zamanda Ev Okulu Derneği üyesi ve gönüllülerinden Psikolojik Danışman Osman ERKAN tarafından verilmektedir. Hocamız 10 yılı aşkın süredir RAM’larda görev yapmanın yanı sıra üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) ve pek çok STK ve kurumda ilgili eğitimi vermeye devam etmektedir.

Materyaller 

Uygulama yapılabilmesi için temin etmeniz gereken test çantasını Ev Okulu Derneğinden 490 TL’ye temin edebilirsiniz.

Eğitimleri NASIL İzleyeceğiz?

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitim Programı:

 • 15 Kasım: Canlı yayın
 • 16 Kasım: Ölçme araçlarının uygulama standartları, kuralları, sınıflanması ve kullanım alanları
 • 17 Kasım: Genel Bilgi, Resim Tamamlama
 • 18 Kasım: Benzerlik
 • 19 Kasım: Resim Düzenleme
 • 20 Kasım: Aritmetik
 • 21 Kasım: Küplerle Desen
 • 22 Kasım: Sözcük Dağarcığı
 • 23 Kasım: Parça Birleştirme
 • 24 Kasım: Yargılama, Şifre
 • 25 Kasım: Sayı Dizisi, Labirentler
 • 26 Kasım: Puanlama
 • 27 Kasım: Yorum ve Değerlendirme
 • 28 Kasım: Raporlama
 • 29 Kasım: Canlı Yayın

Canlı Yayınlar saat 18:30’da gerçekleştirilecektir.

Katılım Bedeli:

Bu çalışma için maliyetlendirme minimum seviyede tutulmaya çalışılmıştır.

 • Uygulayıcı Sertifikası kapsamında yapılacak başvurular için 290 TL’dir. (İlave kapalı grupta 2 saatlik 1 canlı bağlantı ve mail üzerinden uygulama değerlendirmeleri ve geri bildirim yapılmaktadır.)
 • Wisc-R uygulama materyalleri 490 TL’dir.

Eğitimimizde, kredi kartına 12 taksit imkanı vardır.

Ayrıca Europass Kart almak isterseniz kartı ayrıca sitemizden temin etmeniz beklenmektedir. Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart temin edebilirsiniz.

KONTENJANLA SINIRLIDIR.

Önceki Eğitimde Bulunan Katılımcıların Anket Sonuçları

Eğitimimizde katılımcılarımız, %94,3 oranında 10 puan üzerinden 7-10 puan arası puan vererek yüksek memnuniyetlerini bildirmişlerdir.

KATILIMCILARIMIZIN YORUMLARI

  Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.
  Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır.
  Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3 – 4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3 – 4 gün geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza ulaşabilirsiniz.

  Ev Okulu Derneği Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak  Gürtaş İş Merkezi No :1 Kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02