Skip to main content

Sinematerapi Becerilerinin Kullanımı

Eğitim programımıza başvurular tamamlanmıştır.

Neden Sinematerapi Becerilerinin Kullanımı Eğitimi Almalısınız?

 • Sinemeterapi Uygulayıcı Eğitimimizin ana amacı, davranış bilimi uzmanlarına, filmlerin ve kliplerinin bir “yardımcı terapist/ yardımcı danışman” olarak terapi ve psikoeğitimde kullanmaları için gereken mesleki yetkinlik, terapötik becerileri  ve araçları kazandırmaktır.
 • Sinematerapi uygulamalarıyla mesleki alanda yetkinlik ve uygulama becerisi kazanacaksınız. 
 • Kendinize, danışanlarınıza, öğrencilerinize, yönetici iseniz çalışanlarınıza Dr. Ulus’un Sinematerapi Ekolü “Sineterapi” ve modellerini uygulamalı olarak öğreneceksiniz.
 • Ekstrospektif, Introspektif, Panspektif tekniklerini öğreneceksiniz. Kendinize, çevrenize, öğrencilerinize, danışanlarınıza, çalışanlarınıza uygulayabileceksiniz. 
 • Danışan- danışman, öğretmen- öğrenci, yönetici -çalışan arasındaki geçen görüşmeler ve iletişim transaksiyonlarına örnek olarak film veya film kliplerinin gösterilmesiyle iç görünün/ farkındalık kazandırılması ve motivasyonunun artırılmasını sağlayabileceksiniz. 
 • Umut, cesaret, sevgi, saygı gibi duygular ve duygu farkındalığı, duygu yönetimi ve değerlerini, ilham veren filmlerle çocuk, genç ve yetişkinlere aktarabileceksiniz.
 • Danışmanlar, öğretmenler ve ebeveynler için nörobilişimsel rahatsızlıkların, psikozların, ağır fiziksel hastalıkların aile içi etkileri filmler yoluyla farkındalık kazandırmak ve çözümlerde sineterapiden yararlanabileceksiniz.
 • Kariyer Planı/ Meslek Seçimi ve iş dünyasında sinematerapinin kullanılması,
 • Yaşam becerileri kazandırmada çocuk, genç ve yetişkinler özellikle biyografik ve gerçek hayat hikayeleriyle rol modelleri oluşturabileceksiniz.
 •  Okulda ve evde yaşamsal zorluklara (zorlayıcı çocuklar/gençlerle baş etmek, özel eğitim, ailede ruhsal ve ağır fiziksel hastalık, duygu yönetimi) filmler ve klipler yardımıyla çözümler getirilmesi alanlarında sinematerapinin kullanılmasında mesleki yetkinlik kazanabileceksiniz.
 • Ulus’un eğitim modeli 3E yaklaşımının kendinize, çevrenize, öğretmenseniz öğrencilerinize, uzman iseniz danışanlarınıza, yönetici iseniz çalışanlarınıza uygulanmasını öğreneceksiniz.
 • Kişisel sinematerapi repertuarı metodunu, film seçme kılavuzunun öğreneceksiniz.
 • Psikiyatri alanına giren rahatsızlıklarla ilgili alan dışındakilerde ve/veya aile, öğretmenlerde sineterapinin etik ve gerçekçilik analizi ile farkındalık oluşturmak
 • Amacınıza uygun film seçme kılavuzuna sahip olacaksınız.
 • Kişisel film repertuarınızı oluşturabileceksiniz.
 • Eğitime katılarak ve uygulamalı olarak Dr. Mehmet Fuat Ulus’un 3E modeli ile tanışacak ve Sinematerapi ve 3E eğitim modelini kullanma becerisini kazanabileceksiniz.
 1. Eğlendirme – film klipleriyle bir eğlence atmosferi yaratma
 2. Eğitme – danışanların, öğrencilerin, ebeveynlerin, çalışanların problemlerinin tanımında yardımcı olma
 3. Esinleme – danışanların, öğrencilerin, ebeveynlerin, çalışanların problemlerini çözümlemede kuvvetlenmeleri sağlanmaktadır.

Sinematerapi/Sineterapi Nedir?

“Çocukluğumdan beri tutkum olan sinemanın hayatımdaki yerini Dr.Mehmet Fuat Ulus’un   sinematerapi ekolü  “Sineterapi” de buldum. Bu ekolü öğrendikten sonra  sinema hayatımda sadece sanat veya eğlence aracı değil, terapi, eğitim, hayatı öğrenmek ve öğretmek aracına dönüştü.

Bilimsel, deneyimsel, eğitici, sanatsal, mucizelerle dolu  bir dünyaya  yolculuk Sineterapi…”

Dr.  Mehmet Fuat Ulus Sinematerapi Ekolü ; Sineterapi, Terapistlere “yardımcı terapist”, ebeveynlere ve eğitimcilere “yardımcı eğitmen”  rolüyle  çok etkili  bir  terapi, eğitim ve farkındalık aracı.

Dr.  Mehmet Fuat Ulus’un Sineterapi mottosu, 3E = Entertain + Educate + Empower

 (3E = Eğlendir + Eğit + Esinle güçlendir)

Programın Amacı:

Bu programda, eğitimciler, ebeveynler ve iş hayatında olanlar için ise sinematerapinin okul, iş ve ev ortamlarında uygulanabilmesi için gereken beceri ve araçların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Herkes için sineterapinin bir “farkındalık” aracı olarak kullanılmasını öğretmek ve gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve araçları kazandırmak hedeflenmektedir.

Ayrıca eğitimde aşağıdaki amaçlar da gerçekleşmektedir.

 • Danışan- danışman, öğretmen- öğrenci, yönetici -çalışan arasındaki geçen görüşmeler ve iletişim transaksiyonlarına örnek olarak film veya film kliplerinin gösterilmesiyle iç görünün/ farkındalık kazandırılması ve motivasyonun artırılması,
 • Danışanlarla izlenen kliplerde kendi durumlarının teşhis, tedavi ve takibindeki olasılıkları gözden geçirme ile terapiye olan güven ve umutlarının artırılması, iyileşme motivasyonlarının gelişimi,
 • Danışmanlar, öğretmenler ve ebeveynler için nörobilişsel ve nörogelişimsel rahatsızlıkların, psikozların, ağır fiziksel hastalıkların aile içi etkileri  filmler  yoluyla farkındalık kazandırmak ve  çözümlerde sineterapiden yararlanmak,
 • Kariyer Planı/ Meslek Seçimi ve iş dünyasında sinematerapinin kullanılması,
 • Umut, cesaret, sevgi, saygı gibi pozitif duygular ve duygu farkındalığı, duygu yönetimi ve değerleri, ilham veren filmlerle çocuk, genç ve yetişkinlere aktarmak,
 • Yaşam becerileri kazandırmada -çocuk, genç ve yetişkinler için- özellikle biyografik ve gerçek hayat hikayeleriyle rol modelleri oluşturmak, ilham vermek,
 • Ulus’un eğitim modeli 3E yaklaşımının kendinize, çevrenize, öğretmenseniz öğrencilerinize, uzman iseniz danışanlarınıza, yönetici iseniz çalışanlarınıza uygulanmasının öğrenilmesi,
 • Kişisel sinematerapi repertuarı metodunun ve film seçme kılavuzunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Psikiyatri alanına giren rahatsızlıklarla ilgili alan dışındakilerde ve/veya aile, öğretmenlerde sineterapinin etik ve gerçekçilik analizi ile farkındalık oluşturmak.

Programın İçeriği

 • Sinematerapi Nedir? Ne değildir?
 • Sinematerapi Literatürü
 • Sineterapinin avantajlarının Dr.Ulus 3E modeliyle incelenmesi
 • Sinemada eğitim, eğitimde sinema
 • 7 Sanatın Terapötik Etkisi
 • Ulus’un terapi ve eğitimdeki düşünce ekolu olan Transaksiyonel Analiz (TA) hakkında kısa tanıtım,
 • Filmlerin TA yaklaşımında izlenimi
 • Ulus Sineterapi Modelleri- Panaroma Modeli, Çift Yönlü Psikodrama Modeli, Rorschach Modeli ve Hitchcock-Christie Modeli
 • Özterapi için sineterapinin kullanımı
 • Mahşerin dört duygusunun  araştırılması ve sineterapi ile çözüm üretilmesi
 • İlişki ve iletişim sorunlarına Filmler ve Klipleri Yardımı ile Çözüm Getirmesi
 • Kariyer Planı/ Meslek Seçimi ve iş dünyasında Sinematerapinin kullanılması
 • Kişilik özellikleri,tutumları, davranışları ve bozuklukları alanındaki filmlerin demografik farklılıklar, gerçeklik ve etik açısından incelenmesi
 • Filmlerin eğitim ve farkındalık amaçlı kullanılması
 • Okulda ve evde yaşamsal zorluklara (zorlayıcı çocuklar/gençlerle baş etmek, özel eğitim, ailede ruhsal hastalık (alzheimer, psikozlar)  ve  ailede ağır fiziksel hastalıklar (kanser, kaza geçirmiş olmak), iflas, işsiz,kalmak gibi yaşamsal zorluklar ve çeşitli travmatik yaşam deneyimleriyle ilgili farkındalık kazanmak, filmler ve klipler yardımıyla çözümler getirilmesine yardımcı olmak 
 • Kişisel sinematerapi repertuarı  metodunu, film seçme kılavuzunun öğreneceksiniz.
 • Amacınıza uygun film seçme kılavuzuna sahip olacaksınız. 
 • Kişisel film repertuarınızı oluşturabileceksiniz.

Kimler Katılabilir?

Sinemeterapi Eğitimim Programımız  uzmanlara özel ve  öğretmenler, ebeveynler ve sinemaya ilgi duyan herkes için  genel katılıma açık olmak üzere iki katılım programından  oluşmaktadır.

1.Eğitimin tamamına belli mesleki alan bölüm ve öğrencileri katılabilecektir. Uygulayıcı Sertifikası düzenlenecektir. (Toplam 10 gün, Toplam  17 saat,  7 oturum, 2 takip atölyesi, 1 sınav) ilgili eğitimin koşullarını sağlıyorsanız linkinden başvuru yapabilirsiniz.

2.Eğitimin ilk 5 günündeki bölümlere katılımdır. Bu eğitimle ilgili hak kazananlara Katılım Belgesi düzenlenecektir. (Toplam 5 gün, Toplam 8 saat, 10 oturum, 1 takip atölyesi, 1 sınav)

ÖĞRETMENLER, EBEVEYNLER ve  HERKES İÇİN:

“Sinematerapinin evde, okulda, işyerinde uygulama eğitimidir. Kendimiz, çevremiz ve öğrencilerimiz veya çalışanlarımızın farkındalıkları, eğitimleri için uygulama becerisi, yetkinlik kazanmak isteyen, sinemaya ilgi duyan herkes katılabilir.

 • Ebeveynler
 • Öğretmenler/ Eğitimciler
 • Okul İdarecileri
 • Mentorlar
 • Üniversite Öğrencileri (önlisans ve lisans)
 • Eğitim Fakültelerinin öğrenci ve mezunları
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci ve mezunları
 • Akademisyenler
 • Konuya ilgili HERKES

“Sinematerapi Becerilerinin Kullanımı Eğitim Programı” öğretmenler, ebeveynler ve iş hayatındakiler için özel olarak programlanmıştır. Programa kaydolan katılımcılarımız programın okul, ev, aile ve iş ortamında uygulanımını ilgilendiren başlıklarına katılabileceklerdir.

  Sertifikasyon

  Eğitimin ilk 5 günündeki bölümlere katılımdır. Sinematerapi Becerilerinin Kullanımı Eğitimi’nin sonunda hak kazanılması durumunda “Katılımcı Belgesi” düzenlenecektir. (Toplam 6 gün, Toplam 10 saat, 4 oturum, 1 takip atölyesi, 1 sınav)

  Not: Eğitim başvurusu sonrası katılımcıya özel ilan edilecek sınav tarihinde, sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli olan 45 TL’lik ek ödeme yapmaları durumunda, sınav katılım hakkı yeniden tanımlanacaktır. Ek ödeme mağduriyetine düşülmemesi için belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

  EUROPASS Kart

  EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

  NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

  Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

  Eğitim Nereden Yapılacak?

  Eğitim; interaktif, soru cevap destekli yürütülecektir.

  Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram  grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram  grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

  Eğitimlerin oturumları, ZOOM veya türevi bir uygulama üzerinden canlı yayın şeklinde gönderilecek gizli linke tıklama ile katılım şeklinde olacaktır.

  Eğitim için Önemli Notlar

  Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.

  Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

  Önceki Eğitimde Bulunan Katılımcıların Anket Sonuçları

  Eğitimimizde katılımcılarımız, %100 oranında 5 puan üzerinden 4-5 puan arası puan vererek yüksek memnuniyetlerini bildirmişlerdir.

   Katılımcılarımızın Yorumları

   Eğitmen

   Dr. Mehmet Fuat ULUS
   Psikiyatrist Uzman

   Dr. Ulus İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1968 yılında mezun olmuştur. İki senelik askerlik görevini tamamladıktan sonra 1971 yılında ABD’ye yerleşmiştir. ABD’de dört senelik Psikiyatrik eğitimini tamamlamış ve yeterlilik Sınavı’nı  geçerek Amerikan Psikiyatri Diplomatı ünvanını almıştır.

   Psikiyatri Uzmanı Dr. Ulus, ABD’nde 1971 ve 1974 yıllarında Anabilim Psikiyatri Uzmanlık Programından sonra Transaksiyonel Analiz (TA) Ekolü Psikoterapi Eğitimini de tamamlayarak  kariyerini TA ekolünde psikoterapi alanında  geliştirmiştir.

   Davranış Bilimleri yaklaşımı Transaksiyonel Analiz – TA olan Dr. Ulus, 7.Sanat sinemaya olan tutkusunu kariyeriyle birleştirmiş ve  sinemayı eğitimde, toplumda, medyada ve hastalarıyla olan tanım, tedavi ve takipte bir yardımcı danışman, yardımcı terapist  olarak elli senelik bir zaman aşımında kullanmıştır.

   Sinematerapi  alanında Sineterapi Ekolünü geliştirmiştir. Sineterapi  Ekolü ile filmleri ve kliplerini, “Yardımcı terapist” olarak değişik konumlardaki danışanlarının tanım-terapi-takip safhalarında kullanılmasını sergilemektedir. Sinema terapi – SineTerapi ekolünde  kendi geliştirdiği 4 ayrı modelini (Panorama, projektif ve introjektif Psikodrama, Rorschach ve Agatha-Christie) dekatlarca başarılı bir şekilde uygulamıştır. 

   Dr. Ulus, SineTerapi dinamiğini derlediği bir çok çalışma atölyelerinde, yayınladığı kitaplarda ve söyleşilerde sergilemiştir. 

   51 yıllık terapi  deneyimlerini Sineterapi ve TA eğitim  atölyeleri ile paylaşmaktadır.

   Kırk yedi senelik evliliği, iki yetişkin kızı ve bir torunu bulunmaktadır.

   ABD ‘de yaşamaktadır.


   Melek Saime UÇAR
   Kariyer  Danışmanı

   Sinematerapi Eğitiminde Moderatör ve Yardımcı Eğitmen 

   Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kariyer Psikolojik  Danışmanlık   yüksek lisans mezunu.

   Marmara Üniversitesi  İşletme (İngilizce)  bölümünden Finans ve Pazarlama çift dalda

   yüksek başarıyla mezun olmuştur.  

   Mezuniyetini takiben, yabancı kurumsal şirketlerde ve Türk firmalarında 10 yıllık profesyonel yöneticilik hayatından sonra,  “girişimci” olarak  ihracat, ithalat, marka yaratımı projelerini gerçekleştirdi. 2005 yılından itibaren  üretim alanından, hizmet sektörüne geçti. Reklam ve  yönetim danışmanlığı alanlarında çalıştı.

   Öğretim görevlisi olarak, Yeditepe Üniversitesi’nde pazarlama, reklam, yönetim ve girişimcilik  alanlarında-ingilizce eğitim dilinde-dersler verdi. Piri Reis Üniversitesi’ nde MBA, İşletme  Yüksek Lisans programında, Pazarlama Yönetimi dersleri verdi. Maltepe Üniversitesi İŞKUR işbirliğinde meslek edindirme kurslarında iletişim eğitimleri ve  KOSGEB uygulamalı girişimcilik akredite eğitmeni olarak,  yeni girişimcilere iş planı hazırlama ve girişimcilik eğitimleri  verdi.

   “Başarılı, mutlu ve zengin olmak için doğru mesleği seçmek ve yaşam becerileri kazanmak esastır” misyonuyla,  özellikle gençlere ve ruhu genç olup yeni başlangıçlar yapmak isteyenlere,  girişimcilik ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır. Kurumlara  ve bireylere;  girişimcilik, iş yönetimi ve kariyer alanlarında; etkili sunum ve güzel konuşma, zaman ve süreç  yönetimi, yaratıcı düşünce gibi farklı  iş hayatı  becerileri ve kariyer geliştirme eğitimleri vermektedir.  Gençlere yönelik sosyal girişimcilik projelerinde de  görev almaktadır. İstanbul’da yaşamaktadır.

   Kitapsever, müzik aşığı ve sinema tutkunu, amatör fotoğrafçı ve amatör yazar…Arsen Gürzap ve  Can Gürzap’ın  kurucusu olduğu Dialog’da bir yıllık «Spikerlik ve sunuculuk eğitimi»ni tamamlamıştır.

   Paris’te  «Eğitimciler için sinema» eğitimi  ve  ABD de yaşayan Psikiyatrist Dr. Mehmet  Fuat Ulus’ dan “Sinetrapi Uygulayıcı Eğitimleri I-II ”almıştır ve almaya devam etmektedir. Dr.Ulus süpervizörlüğünde sineterapiyi danışmanlık ve eğitimlerinde aktif ve etkili  bir şekilde kullanmaktadır.