Skip to main content

Psikodinamik Terapi

Ev Okulu Derneği, Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetini Aile Destek Programı Kapsamında Yaygınlaştırıyor!

Ev Okulu Derneği olarak bireylerin, çocuk ve ebeveynlerin bütüncül olarak desteklenmesini oldukça önemli buluyoruz. Bu kapsamda hem koruyucu ruh sağlığı adına çocuklara yönelik erken dönemde yeteneklerinin ve olası sorun alanlarının tespitini önemsiyoruz. Hem de tespit edilen durumlara yönelik gerekli müdahaleleri herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda ruh sağlığı müdahale ve koruyucu gelişim tarama hizmetlerini sizinle buluşturma isteğimizle yeni projemizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Psikodinamik Psikoterapi :

Temelleri Freud ve ardından gelen teorisyenler tarafından şekillenmiş bir psikoterapi tekniğidir. Psikodinamik psikoterapi, kişinin yaşadığı meselenin bilinçdışındaki kökenlerine odaklanır. Terapinin amacı sadece semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda kişilerin daha iyi, dengeli ve harmoni içinde yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

Psikodinamik terapi, danışanın mevcut davranışında görülen bilinçdışı süreçlere odaklanır. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın geçmişinin şu andaki davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılması, kendiliğin bilinmeyen yönlerinin keşfedilmesi ve iç görü kazanılmasıdır.

Psikodinamik terapi süreci; yaklaşık 50 dakikalık seanslardan oluşan, danışanın problem ve öyküsüne göre uzunluğu değişebilen, sıklığı terapist ve danışan ile belirlenen bir çerçeveye sahiptir.

Terapi süreci, kurumumuzda psikoterapist H. İbrahim YILMAZ tarafından, kurumumuzda yürütülmektedir.

Terapi kapsamında ele alınabilecek konular: ilişki problemleri, depresyon, iletişim, kaygı bozuklukları, fobiler, kişilik problemleri, öğrenme ve dikkat problemleri, obsesif kompulsif bozukluk, diğer bireysel problemlerdir. 


Kendiniz ve ailenizin iyi oluş sürecine katkı sunmak ve kendinizi keşfetmek için bir adım atmaya ne dersiniz?

Öz Geçmiş

H. İbrahim YILMAZ

İbrahim Yılmaz, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuştur. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde 3 yıl psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Ev Okulu Derneğinde dinamik psikoterapi yaklaşımıyla yetişkinler ile danışma yapmaya devam etmektedir.

Eğitimleri:

 • Temel Düzey Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Doğan Şahin)
 • Üst Düzey Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Doğan Şahin)
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • EMDR I. Düzey Eğitimi
 • Exposure Terapi Eğitimi
 • Türkçe PREP Uygulayıcılığı Eğitimi
 • Terapötik Kartlar Eğitimi
 • Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi
 • DEHB Tanılı Çocuklar ile Oyun Terapisi Eğitimi
 • ASİS Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi