Skip to main content

Ortaokul Gelişim Zeka Testleri

  • Genel Yetenek Testleri (6-8)

Genel Yetenek Testleri; Bireylerin yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan bir grup testidir. Test; Genel Yetenek Testi 6-8 (6.7.8. sınıflar; 11, 12, 13 yaş) ve Genel Yetenek Testi 9-11 (9, 10, 11, 12. sınıflar; 14, 15, 16, 17 yaş) şeklinde iki ayrı test takımı olarak düzenlenmiştir. Alt testlere ilişkin süre sınırı vardır.

Bireylerden test sorularının yönergeye uygun olarak yanıtlamaları istenir.

  • Porteus Kent

Porteus Labirentleri Testi, S. D. Porteus tarafından 1965’te geliştirilmiştir. Beğlan Birand Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5 yaş 6  ay ve 15 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Planlama becerisi ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.  Kent E.G.Y., bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur. 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar. Yönerge verilirken testteki sorular okunur, herhangi bir ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirirseniz sorunun sadece o kelimesi açıklanabilir.  

  • Cattel

Test, R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi, tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Zeka-Performans testidir.