Skip to main content

Okulda Ailenin Başarısı Var mı?

Anne-baba olarak çocuklarınızın zamanını verimli değerlendirmesini, etkili bir biçimde ders çalışmasını, ödev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini bekleriz. Yapılan araştırmalar başarıda, ailenin okul ve akademik çalışmalara yaklaşımı ve çocuk yetiştirmede benimsediği tutumun son derece önemli olduğunu göstermektedir.

Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Dolayısıyla sağlam ve güçlü bir toplum yapısının oluşması sağlıklı ve güçlü aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı ve güçlü aileler de, ancak sağlıklı ve sağlam kişilikli bireylerle kurulabilir. Çocuğun kişilik gelişimi ailede başlar. Çocuğun özellikle okul öncesi dönemde aile içinde geçirdiği yaşantıların ve bu dönemin izlerinin onun yetişkinlik yıllarındaki kişilik özellikleri üzerinde belirleyici rolü olduğu kabul edilmektedir.  Çocukta sağlam bir öz kimlik duygusu, ancak dengeli, samimi, sıcak, saygı gösterilen, güvenilen, sorumluluk verilen bir aile ortamında yetişen çocuklarda mümkün olabilir. Bunun aksine, anne-babanın sürekli tartışmaları, çocuğun ihmal edilmesi, yeterli sevgi ve ilgiyi bulamaması, şiddet ve kötü muamele görmesi, çocuklarda uyumsuzluğun, kişilik bozukluğunun ve tepkisel davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ailenin, çocuğun sosyal uyum ve kişilik gelişiminde olduğu kadar, okul başarısı üzerinde de çok büyük rolü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencinin hızlı gelişiminin olduğu ve kişilik özelliklerini yerleştirdiği ilk çocukluk evresi başta olmak üzere ilerleyen evrelerde de aile ortamı eğitsel açıdan çok önemlidir.  

Peki çocuğumuzun eğitimine nasıl katkı sağlayabiliriz?

  • Çocuğunuza sevgi ve şefkatle yaklaşınız. Bu durum kendisini güvende hissetmesine ve huzurlu olmasını sağlayacaktır. Bu sayede çocuğunuz başarılı ve mutlu olacaktır.
  • Çocuğunuza hedef belirlemesinde yardımcı olunuz.
  • Okul ve öğretmenlerle iletişim ve iş birliği içerisinde olunuz.
  • Başarılı olan kişilerin, hayat hikayelerini anlatın.
  • Çocuğunuzun okul başarılarını ödüllendirin.
  • Okulun sosyal- sanat faaliyetlerini takip edin ve çocuğunuzun katılmasını sağlayın.
  • Sürekli olarak ‘’ ders çalış!’’ diye uyarılarda bulunmamalısınız.
  • Ders dışında oyun ve eğlencelere de zaman ayırın.

KAYNAKÇA:

https://selcukluram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/964696/dosyalar/2017_01/23040423_okulbaarsndababannrol.pdf

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85817

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/159171