Skip to main content

Lise Zeka Gelişim Testleri

  • Genel Yetenek Testleri (9-11)

Bireylerin yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan bir grup testidir. Test; Genel Yetenek Testi 6-8 (6.7.8. sınıflar; 11, 12, 13 yaş) ve Genel Yetenek Testi 9-11 (9, 10, 11, 12. sınıflar; 14, 15, 16, 17 yaş) şeklinde iki ayrı test takımı olarak düzenlenmiştir. Alt testlere ilişkin süre sınırı vardır.

Bireylerden test sorularının yönergeye uygun olarak yanıtlamaları istenir.