Skip to main content

Lise Ev Rehberliği

Aile ruh sağlığının bütüncül olarak desteklenmesi, bireylerin erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi, dernek olarak önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu amaç doğrultusunda periyotlar halince düzenlenen Ev Rehberliği sistemimizi, yüzlerce bireyle çalışmamanın deneyimi ve güncellenen içerikleriyle yeniden sizinle buluşturmaktan mutluluk duyarız.

Bu kapsamda Lise yaş gruplarındaki bireyler için planlanan Ev Rehberliği sistemi, 5’er oturumluk periyotlardan oluşmaktadır. Her periyodun ev rehberi ile yapılacak etkinlik ve çalışmalara ek olarak sürecin gelişim hedeflerine uygun farklı uzman oturumları ve çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Her periyot sonu ev rehberi ve aile sürece dair değerlendirme görüşmesi yapmaktadır.

 

  1. Periyot

İlk periyoda Genel Müdürümüz Psikolog Buse Fidan ile yapılacak, kapsamlı şekilde genç ile ilgili bilgilerin alındığı tanışma toplantısı ile başlanmaktadır. Toplantı derneğimizde yapılacak olup Dernek Genel Müdürümüz, Ev Rehberi, ev rehberliği hizmeti alan aile ve gencin katılımıyla gerçekleşecektir. Ev Rehberliği sözleşmesi bu toplantı ile yapılacak olup Ev Rehberliği süreci toplantı ile başlatılmış olacaktır.

Aynı gün derneğimiz uzmanlarınca Ev Rehberliği sistemine dahil olacak gencin yaşına, duruma uygun olarak gelişim tarama testleri yapılacaktır. Duruma göre maksimum 3 adet test uygulanması ön görülmektedir.

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum ev rehberiyle birlikte yapılacak üniversite gezisinden oluşmaktadır.

Her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.

  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum online olarak genç arkadaşımızla derneğimiz psikolog ve psikolojik danışmanlarınca online görüşme oturumundan oluşmaktadır.

 Ev rehberi ile yapılacak her oturum 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.




  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum genç arkadaşımızla ev rehberi tiyatro veya sinema oturumundan oluşmaktadır.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.

  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum şirket CEOsu, iş insanları ile genç arkadaşımızın kariyer ve geleceğe yönelik bir görüşme gerçekleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.



  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum Ev Okulu Derneği Başkanımız Mehmet Hilmi Eren ve Ev Okulu Derneği Genel Müdürümüz Psikolog Buse Fidan ile online görüşme gerçekleştirilecektir.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.

  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum derneğimizin uzman kadrosundan bir hocamızla genç arkadaşımız arasında görüşme gerçekleşecektir. Bu oturumlarla hedefimiz genç arkadaşlarımızın çeşitli uzmanlık alanlarıyla tanışması hedeflenmektedir.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.



  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum yurt içi ve yurt dışı meslek elemanlarıyla genç arkadaşımız arasında görüşme gerçekleşecektir. Bu oturumlarla hedefimiz genç arkadaşlarımızın çeşitli meslek alanlarıyla tanışması hedeflenmektedir.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır. 

  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum ev rehberiyle birlikte yapılacak üniversite gezisinden oluşmaktadır.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.



  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum kariyer rehberliği uzmanlarımızla gerçekleşecektir. Bu ek oturumumuzla amacımız genç arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında onlara eşlik ve rehberlik edilmesini desteklemektir.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.



  1. Periyot

Periyodumuz, 5 oturumdan oluşmaktadır. 4 oturum ev rehberi ile gerçekleşmekte ve 1 oturum kariyer rehberliği uzmanlarımızla gerçekleşecektir. Bu ek oturumumuzla amacımız genç arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında onlara eşlik ve rehberlik edilmesini desteklemektir.

Ev rehberi ile yapılacak her oturum yaklaşık 2 saat genç arkadaşımız ile yapılan etkinliklerden oluşmaktadır.

Not: Dışarıda oluşabilecek giderler için genç arkadaşımız harcamalarını kendisinin karşılaması beklenmektedir.