Skip to main content

Güzel Okul Yarışması

Her Okul Güzeldir.

Eğitim adına yapılan her faaliyet anlamlıdır.

Güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına inanıyoruz.

Fiziki güzelliklerin hoyratça yarıştırıldığı dönemimizde okulların güzelliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz.

Güzel Okul Yarışması Türkiye ve Dünya genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin okul müdürlüklerini kapsar.

Okulunuzun 8 kategoride katılacağınız kategori hakkındaki çalışmalarını, etkinliklerini, ve işleyişlerini anlatan videolarını başvuru formu üzerinden bize göndererek Güzel Okul Yarışması’na katılabilirsiniz.

Güzel Okul Yarışması ile okullarımızdaki güzellikleri ortaya çıkarmayı ve diğer okullara da örnek olmaları konusunda önlerini açmayı amaçlıyoruz.

8 Kategoride 4 Seviyede 1. Olan Okullara Jüri Özel Ödülü

8 Kategoride 4 Seviyede YouTube’da En Çok İzlenme Ödülü

Toplam 64 Ödül Veriyoruz!

Güzel Okul Kategorileri

 • Güzel Ekolojik Okul
 • Güzel Sanat Okulu
 • Güzel Spor Okulu
 • Güzel Bilim Okulu
 • Güzel Teknoloji Okulu
 • Güzel Engelsiz Okul
 • Güzel Proje Okulu
 • Güzel Köy Okulu

Amaçlarımız

 • Ailenin çocuğuyla geçirdiği zamanın içeriğini zenginleştirmek ve niteliğini artırmak,
 • Problemlere 21. yüzyıl becerileri ile çözüm üretebilen ve ürettiği çözümü uygulayabilen, girişimci bireyler yetiştirmek,
 • Aile rehberliğinde, bilimsel süreçler konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmak,
 • Proje hazırlamada aile ve çocuğun ekip ruhuyla hareket etmesini sağlamak,
 • Üretilen bilgilerin hayata geçirilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
 • Evde, bilimin ve eğitsel süreçlerin gündemde olmasını sağlamak,
 • Çocukların sürekli öğrenen bireyler olmasını teşvik etmek,
 • Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve bu yetenekleri desteklemek,
 • Okulda öğrendikleri bilgileri ev ortamında deneyimlemelerini temin etmek, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için çocukları araştırma yapmaya teşvik etmek,
 • Çocukları tüketim kültürüne teslim olmaktan kurtarıp katma değer sunan, üretken bireyler olma konusunda cesaretlendirmek,
 • Ailelere ve çocuklara; üretmenin, yenilikçi modeller ve deneyimler yaşamanın sağlayacağı motivasyonu kazandırmak.