Skip to main content

Gölge Eğitmen Sertifika Programı

Eğitimimizin başvuru süreci kapanmıştır.
 • Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlayan, Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek vizyonuyla hareket eden Türkiye’nin İLK ve TEK Ev Okulu Derneği’dir.
 • Biruni Üniversitesi, 6 Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu kapsamında 26 programla bünyesinde barındırdığı hastane ve laboratuarlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesidir. %100 doluluk oranıyla, ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir.
 • Ev Okulu Derneği ve Biruni Üniversitesi çocuk, aile ve bireylerin desteklenmesi konusunda ortaklaşa yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Gölge Eğitmen Sertifika Programı’nı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Eğitim İçeriği

 • Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar ve Gelişimsel Özellikleri
 • Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Duygu Davranım Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri

Eğitimin Amacı

 • Gölge eğitmen, özel gereksinimi olan çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, uygun davranışların kazandırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılmasında, özel eğitim uzmanı, öğretmen ve aile ile ortaklaşa çalışan, ev ya da okul ortamında destek hizmet sağlayan, özel eğitim konusunda temel bilgi, beceri ve deneyime sahip eğitici kişidir.
 • Özel gereksinimli çocuklar gereksinim türü ve derecesiyle orantılı olarak okulda ve toplumsal yaşantılarında bağımsız hareket etmede, uyumlu davranışlar sergilemede, verilen görevi yerine getirmede kendisine eşlik edecek, yönlendirecek, ipucunu sunarak rehberlik edecek yetişkin desteğine ihtiyaç duymaktadır.
 • Özellikle kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli çocuklar; sınıf ortamında akranları ile uyumlu davranışlar sergilemede ve eğitim programının akışına uygun olarak dersi takip etmede ihtiyacı olan fiziksel veya sözel yardımın sunulması, yönergelerin tekrar edilmesi, gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerine uyarlanması gibi stratejilerle eğitim sürecine bağımsız olarak adapte olabilmektedir.
 • Bu eğitimin amacı özel gereksinimli çocukların yukarıda bahsedilen eğitim ve stratejileri okul ve/veya ev ortamında kazanmalarına destek olacak gölge eğitimci/ kolaylaştırıcı kişileri yetiştirmektir.

Uluslarası alanyazında ‘’paraprofessional educator’’ ya da ‘’special education instructional assistant’’ olarak adlandırılan özel gereksinimli bireylerin eğitiminde lokomotif görev yapan bu meslek grubu ülkemizde gölge eğitmenler adı ile otizmli, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği/hiperaktivite, duygu davranış bozukluğu tanısı olan ya da risk grubunda bulunan çocuklara sahip aileler tarafından finanse edilmektedir. Eğer çocuk okul döneminde ise okul idaresinin onayı ile gölge eğitmen/ kolaylaştırıcı kişi çocuğa eşlik eder ve eğitimcilere iş birliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamaktadır.

 • Yoğunlaştırılmış bu eğitim programı; belirli alanlarda desteğe ihtiyaç duyan özel gereksinimli çocuklara ev veya okul ortamlarında çocuğun ihtiyaç duyduğu alanlarda çocuğa eşlik edecek
 • ve bireysel destek sağlayacak eğitmenlere yönelik düzenlenmektedir.
 • Eğitim katılımcılarına program kapsamında özel gereksinimli bireyler ve özellikleri, davranış kontrolü, sosyal uyum becerileri, öğrenme stratejileri, gibi konularda detaylı bir teorik eğitim verilecek aynı zamanda bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulama ve takip etme, öğretimsel amaca yönelik örnek etkinlikler planlama ile ilişkili vaka ve süpervizyon çalışmalarına yer verilecektir.
 • Eğitime düzenli devam eden ve eğitim sonunda yapılan değerlendirmeden başarı ile sertifika almaya hak kazanan adaylar, Biruni Üniversitesi Özel Eğitim bölümünde ki öğretim üyelerinin danışmanlığında  ‘Gölge Eğitmen / Kolaylaştırıcı kişi’ talebinde bulunan ailelere önerilebilecektir.
 • Bu sertifika programını tamamlayan eğitmenler sene içinde yapılacak akademik süpervizyon eğitimine katılabilecekler aynı zamanda sertifika eğitimini veren eğitim görevlilerinden online danışmanlık hizmeti alabilecektir.
 • Eğitim programı katılımcıları verilen eğitimin yanı sıra program süresince verilecek yayın, makale ve paylaşımlarla konu hakkındaki bilgilerini zenginleştirmelidir.

Öğretimsel Uygulamalar

 • Doğal Ortamlarda Öğretim
 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Örnek BEP’ler
 • Etkili Bütünleştirme/ Kaynaştırma Uygulamaları 
 • Oyun Becerileri Öğretimi
 • Sosyal Uyum Becerileri
 • Rekreasyon faaliyetleri
 • Aile ve uzman işbirliği
 • Örnek Etkinlik Paylaşımları

Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatristler
 • Psikologlar
 • Ruh Sağlığı Çalışanları
 • Psikiyatri Hemşireleri
 • Aile Danışmanları
 • PDR bölümü mezun ve öğrencileri
 • Eğitim Fakültesi mezunları
 • Öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar
 • Ergoterapi bölümü mezun ve öğrencileri
 • Çocuk Gelişimi Lisans/Ön Lisans öğrenci ve mezunları
 • Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları
 • En az lise düzeyinde mezuniyetini belgeleyebilen özel gereksinimli birey ve yakınları başvurabilir.

Eğitim Tarihi

18 Aralık 2021-10 Ocak 2022, Cumartesi – Pazar günleri, saat 10.00-16.00 aralığında gerçekleşecektir.

Sertifikasyon

Eğitim programının sonunda hak kazanan katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir. Sertifikalar e-devlet onay ve görünürlüğüne sahip olacaktır.

Ödeme Bilgileri

Eğitim katılım bedeli minimum seviyede tutulmaya çalışılmış olup 1.490 TL’dir.

EUROPASS Kart

EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, E-DEVLET + Üniversite onayının yanı sıra adreslerine kargolanacak EUROPASS CARD ile tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.

NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

Eğitim Nereden Yapılacak?

Eğitim; interaktif, soru cevap destekli yürütülecektir.

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitmen

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba CEYHUN

Katılımcılarımızın Yorumları