Skip to main content

Ev Okulu Derneği & PROMEVA & KİM Psikoloji

GENEL YETENEK, MESLEKİ EĞİLİM ENVANTERİ, KİŞİLİK ENVANTERİ PROJESİ

Günümüz dünyasında bireylerin mutsuzluklarının önemli sebeplerinden birisi kişilik ve yeteneklere uygun olmayan bölüm, lise, üniversite ve işlere yönelmelerinin olduğu bilinmektedir. Öğrencinin kendisini tanıması, yeteneklerinin ve yönelimlerinin bilincinde olması doğru kararlar vermesinde önemli bir etkendir. Aynı şekilde öğrencinin ailesinin, çocuğunu doğru tanıması, onun farkındalığını desteklemesi kritik önem arz etmektedir.

Genel yeteneklerin farkında olunması, kişilik özelliklerinin bilinmesi, mesleki yönelimlerin bilincine varılması konusunda testler ve ölçekler bilimsel anlamda kullanılan başat ölçüm araçlarındandır. 

Bu doğrultuda Ev Okulu Derneği & KİM Psikoloji işbirliğiyle devletin farklı kurumlarında, özel eğitim kurumlarında da yaygın olarak kullanılan PROMEVA GENEL YETENEK, MESLEKİ EĞİLİM ENVANTERİ VE KİŞİLİK ENVANTERİNİ kamuoyunun kullanımına sunmuştur. Pandemi sürecinde doğrudan uzmanlardan destek almanın zorluğunun yaşandığı şu günlerde 

 • Doğrudan Test Raporunu Alma
 • Uzmanla Testleri Değerlendirme Görüşmesi

Şeklinde 2’li seçenek sunarak tüm ailelerimizin erişimini kolaylaştırmış durumdayız.

Aşağıda örnek rapor görselleri de sunulan testlerin Geçerlilik ve Güvenirlilik çalışmaları tamamlanmış olup, bilimsel bir rapor katılımcılara sunulmaktadır.

Ne Fayda Sağlayacak?

Anayasa’dan sonra gelen en önemli kanunlardan olan MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU ile pek çok yönetmelik ve mevzuat çocukların erken dönemde keşfedilmeleri ve desteklenmelerini içeren maddeler içermektedir.

Kanunun 17. Maddesinde “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda EVDE, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır” denmektedir.

Aynı kanunda her çocuğun ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak amaç olarak belirlenmiştir.

Benzer kanun ve yönetmeliklerde çocukla ilgili çalışmalarda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ve desteklerine vurgu yapılmaktadır.

Ev Okulu Derneği olarak çocuklarımızın mümkün olduğunca erken dönemde yeteneklerinin ve gelişim alanlarının keşfedilmesini önemli buluyoruz.

Fark edilmeyen, keşfedilmeyen yeteneklerin kaybolmasını, körelmesini istemiyoruz.

Mevzuatımıza göre tıbbi tanılama hastanelerin, eğitsel tanılama Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin sorumluluğundadır. Amacımız zeka tanılaması yapmadan ve eğitsel tanılamadan ziyade ailelerin çocuklarının yetenek ve gelişim alanlarıyla ilgili bilinç ve farkındalık düzeylerini yükseltmektir.

Bu çalışma bir eğitsel değerlendirme çalışması değildir. Ailelere çocuklarıyla ilgili fikir verme ve yetenek alanlarıyla ilgili rehberlik yapma çalışmasıdır. 

Makam ve konum olarak başarılı olarak sayılan yerlerde olan yöneticilerden veya popüler kişilerden şu tür cümleleri duyarsınız: “Benim bu günkü konumuma gelmemi sağlayan, beni keşfeden lisedeki Tarih öğretmenimdir ya da ilkokuldaki sınıf öğretmenimdir” Bu cümleler ilk başta hoş ve tatlı gözükse de esasında acı ve üzücü olan yanı şudur: Ne yazıktır ki o çocuğu, onu doğuran, onu büyüten her anında yanında olan ebeveyni  (anne-babası) keşfedememiş, bir öğretmen keşfetmiş. Tecrübemiz bize pek çok ailenin aslında çocuklarını tanımadığını, onların gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi gereken yönleri konusunda bilgi sahibi olmadığını gösteriyor.

Biz ebeveynleri çocuklarıyla TANIŞTIRMAK istiyoruz. Onlara çocuklarının gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda rehberlik yapmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Hedefimiz gelişmiş, kalkınmış öncü bir TÜRKİYE için yeteneklerini, değerlerini insan kıymetlerini keşfetmiş bir ülke olabilmektir.

Hiçbir yeteneğin, becerinin yok olmasına kaybolmasına tahammülümüz yoktur. Keşfedilen yeteneklerin sadece okul ortamında değil ev ve aile ortamında da desteklenmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Kimler Katılabilir?

Ortaokul 7. Sınıf ve üzeri bireylerin başvurabileceği projede üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Uygulanacak Testler

Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek testi 4 alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

   • sözel yetenek
   • sayısal yetenek
   • şekil-uzay ilişkisini kavrayabilme yeteneği
   • göz-el koordinasyon yeteneğidir. 

Bir performans testi olan Genel Yetenek Testi 50 sorudan oluşmakta ve test süresi 25 dakikadır.

 • Sözel yetenek bölümü adayın sözcüklerle akıl yürütebilmesini, genel bilgiyi kullanabilmesini, okuduğunu anlayabilme ve düşüncelerini ifade edebilmesini ölçmeyi amaçlamaktadır. 
 • Sayısal yetenek bölümü adayın sayılarla akıl yürütebilme ve problem çözebilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır. 
 • Şekil-Uzay Yetenek bölümü adayın şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıklarını görebilmesini, cisimlerin ve şekillerin rotasyon ve yönlerine ait alacakları durumları gözünde canlandırabilmesini ölçmektedir.
 • Göz-El koordinasyon bölümü adayın el ve göz senkronizasyonunu ve yön bulabilme becerisini ölçmektedir.

Mesleki Eğitim Envanteri

 Adayın mesleki eğilimlerini ayırt etmeyi hedefleyen likert türünde 5 eşel üzerinden hazırlanmış bir envanterdir. Adayın ölçekte yansıttığı davranışları üzerinden farklı meslek gruplarında aldığı puanlar değerlendirilmektedir. En yüksek ortalama puanlar kişinin en yüksek düzeyde mesleki ilgisini yansıtır.

Kişilik Envanteri

Kişilik testi Beş faktör kişilik kuramına uygun geliştirilmiş adayın mesleki temel kişilik özelliklerini ölçen bir likert türünde 5 eşel üzerinden hazırlanmış bir envanterdir. 

Son 30 yılda dünyada personel seçimlerinde de  yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Farklı soru sayısında çeşitli formları vardır. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmış olup, akademik kurul tarafından tavsiye edilmektedir. Promeva boyutlarından özellikle sorumluluk özelliği ve duygusal denge özelliği birçok meslek grubunda belirleyici kriterdir.

Rapor Nasıl Ulaşıyor?

Başvuru formunu dolduran kişilere Mail / SMS yoluyla test linkleri gönderilmekte olup DEĞERLENDİRME RAPORLARI 3 gün içerisinde mail yoluyla iletilmektedir.

Uzmanla Nasıl Görüşülüyor?

Arzu eden katılımcılar başvuru formunda uzman görüşmesi talep ediyorsa Psikologlarımız tarafından raporun karşılıklı değerlendirmesini alabileceklerdir. Uzman görüşmesi online platformda karşılıklı görüntülü görüşme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Görüşme süresi 1 rapor için 20-25 dk dır. Daha fazla sayıda rapor değerlendirmesi için uzman görüşme talebinin Ev Okulu Derneği’ne iletilmesi gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Aile çocuğuna, değerlendirme öncesinde; onların gelişmiş olduğu ve biraz daha fazla çalışmasında yarar olduğu yönleri anlamak amaçlı bir değerlendirme olduğunu aktarabilir. Değerlendirme neticesinden yönelimleri ve ne gibi bölüm ya da mesleklere eğilimlerinin olduğunun da ortaya çıkacağı aktarılabilir.
 • Uygulama öncesinde aç, susuz, keyifsiz olunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Gürültüden uzak, sakin bir zaman diliminde telefon ve zil seslerinin rahatsız etmeyeceği esnada uygulama doğru olacaktır.

  Katılım Bedeli

  Tavsiyemiz 3 testin de uygulamasının yapılması yönündedir. Böylece çok yönlü değerlendirme yapma imkanı doğacaktır. 

  Aile bireylerinin tamamının uygulamasında ise ;

  • Kardeşler arasında
  • Ebeveyn ve çocuklar arasında ya da eşler arasında kişilik çatışmaları, ilgi ve yönelimlerdeki farklılık ya da benzerliklerin görülerek aile içi çatışmaların sağlıklı yönetimi konusunda farkındalık oluşması sağlanabilecektir. 

  Ev Okulu Derneği’nin protokolü ile ilgili testlerin uygulama maliyeti 235 TL yerine 3 test için 25 TL olarak belirlenmiştir.

  1 Kişi İçin 3 Testi de Almak İstiyorum : 145 TL

  Kardeş Paketinden Faydalanmak İstiyorum : 275 TL  ( 3 testten 2 kişi faydalanabilmektedir)

  Aile Paketinden Faydalanmak İstiyorum : 550 TL ( 4 Kişi 3 Testin tamamını uygulayabilir)

  Aldığım Raporu Uzmanla Değerlendirmek İstiyorum: 300 TL ( 20-25 dk online platformda Psikologla beraber 1 kişinin testlerinin değerlendirmesi yapılmaktadır) 


  TESTLERden bir veya ikisinden faydalanmak istiyorum

  GENEL YETENEK Testi : 50 TL

  MESLEKİ EĞİLİM ENVANTERİ : 50 TL

  KİŞİLİK ENVANTERİ : 50 TL

Katılımcılarımızın Yorumları