Skip to main content

Evde Eğitimle İlgili Araştırmalar

2020-2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde K-12 sınıflarında yaklaşık 3,7 milyon ev okulu öğrencisi bulunmaktaydı (okul çağındaki çocukların yaklaşık %6 ila %7’si). 2019 baharında yaklaşık 2,5 milyon evde eğitim öğrencisi bulunmaktaydı (veya okul çağındaki çocukların %3 ila %4’ü). Ev okulu nüfusu son birkaç yılda tahmini olarak %2 ila %8 arasında büyümekteydi, ancak 2019-2020’den 2020-2021’e kadar büyük ölçüde artmıştır.
Evde eğitim yani, ebeveyn liderliğindeki evde eğitim; on yıl önce son teknoloji ve “alternatif” olarak görünen, ancak şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde “ana akım” ile sınırlanan, çok eski bir geleneksel eğitim uygulamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen eğitim şeklidir. Ev tabanlı eğitim, dünya çapında diğer birçok ülkede de büyümektedir(örneğin, Avustralya, Kanada, Fransa, Macaristan, Japonya, Kenya, Rusya, Meksika, Güney Kore, Tayland ve Birleşik Krallık). Çoğu ebeveyn ve genç, birden fazla nedenden dolayı evde eğitim almaya karar vermektedir.
Evde eğitim için verilen en yaygın nedenler şunlardır:

  • Müfredatı ve öğrenme ortamını her çocuk için özelleştirmek veya kişiselleştirmek,
  • Okullarda olduğundan daha fazla akademik başarı elde etmek,
  • Kurumsal okullarda tipik olanlardan farklı pedagojik yaklaşımlar kullanmak,
  • Çocuklar ve ebeveynler ve kardeşler arasındaki aile ilişkilerini geliştirmek,
  • Genç akranlar ve yetişkinlerle rehberli ve mantıklı sosyal etkileşimler sağlamak,
  • Kurumsal okullarla bağlantılı fiziksel şiddet, uyuşturucu ve alkol, psikolojik istismar, ırkçılık ve uygunsuz ve sağlıksız cinsellik nedeniyle çocuklar ve gençler için daha güvenli bir ortam sağlamak,
  • Hastalığa bağlı (örn. Covid-19, Coronavirüs) gibi akut sağlık durumları nedeniyle kamu veya özel kurum okullarının kapatıldığı durumlarda alternatif bir eğitim yaklaşımı olarak kullanmak.

Akademik başarıya ilişkin hakemli çalışmaların %78’i, ev okulu öğrencilerinin kurumsal okullardaki öğrencilere göre istatistiksel olarak önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir (Ray, 2017).Ev okulu öğrencileri, ebeveynlerinin örgün eğitim düzeyine veya ailelerinin hane gelirine bakılmaksızın başarı testlerinde ortalamanın üzerinde puan almaktadır.
Ev okulu ebeveynlerinin sertifikalı öğretmen olup olmadığı, çocuklarının akademik başarısı ile ilgili değildir. Aynı zamanda devlet kontrolünün derecesi ve evde eğitimin düzenlenmesi de akademik başarı ile ilgili değildir. Evde eğitim gören öğrenciler, kolejlerin kabul için değerlendirdiği SAT ve ACT testlerinde genellikle ortalamanın üzerinde puan almaktadır. Evde eğitim gören öğrenciler, kolejler tarafından giderek daha fazla aktif olarak işe alınmaktadır.

Kaynakça: https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/