Skip to main content

Evde Eğitim Halk Eğitimini Nasıl Değiştirecek?

      2 milyondan fazla öğrenciye evde eğitim veriliyor, bu da tüm New York City devlet okulu sistemine kayıtlı olandan daha fazla öğrenci demektir. Evde eğitim, halk eğitimi için mevcut bir tehdit değil, onu değiştirecek güçlerden biridir. Evde eğitim yeni bir olgu değildir: Sömürge günlerinde, varlıklı olanlar da dahil olmak üzere aileler, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve daha büyük çocukların çabalarını birleştirerek çocuklarını evde eğitmekteydi. Kırsal tek odalı okul binası, ebeveynlerin yerine geçebilecek ancak daha büyük öğrenciler tarafından aynı doğrudan öğretim, ders verme ve mentörlük karışımını kullanacak bir öğretmen kiralamak için bir araya gelen aileler tarafından yaratılmıştır. Bununla birlikte, evde eğitim gören aileler, sömürge zamanlarından beri yerleşik bir kalıbı kırmaktadır. Eğitim giderek daha fazla kurumsallaşmakta, resmileşmekte ve aileden uzaklaşmaktadır.

   Çağdaş evde eğitim hareketi ne kadar önemlidir ve halk eğitimi için ne anlama gelmektedir? Kesin olarak söylemek zordur. Evde eğitim gören çocukların sayısını tahmin etmek bile zordur ve öğrencilerin öğrenmesi ve diğer sonuçlarla ilgili kanıtlar çoğunlukla anekdot niteliğindedir.

 Bununla birlikte, evde eğitimin nereye gideceği ve bunun geniş halk eğitim girişimini nasıl etkileyeceği hakkında üç sonuca varmak mümkündür:   Bu makalenin amacı için sözleşmeli okullar ve kamu tarafından finanse edilen kupon programlarının yanı sıra geleneksel bölge- devlet okullarını yönetmektedir. Evde eğitim, özel grupların ve bireylerin bir zamanlar kamu bürokrasilerine bırakılan hizmetlerin nasıl sağlanacağını öğrendiği geniş bir hareketin parçasını oluşturur. Evde eğitim gören aileler birbirlerine güvenmeyi öğrendikçe, birçoğunun okula benzeyen yeni kurumlar yaratması muhtemeldir.  Birçok evde eğitim gören aile, devlet okulu sistemlerinden yardım kabul etmeye istekli olsa da, aileler ve onların oluşturdukları okulların, geleneksel devlet okulu sistemine geri asimile olmaktan çok, buna uyma hareketlerine katılma olasılıkları çok daha yüksektir.    Çocuklarını evde eğitmeye karar veren ebeveynler, bir zamanlar uzman profesyonellere bırakılan bir faaliyete zaman ve enerji harcamaktadır. En hoşgörülü evde eğitim yasalarına sahip eyaletlerde bile, ebeveynler belirli bir yaştaki çocuklara normalde ne öğretildiğini öğrenmeli, belirli becerileri öğreten materyaller ve projeler bulmalı ve kendi zamanlarını ve çocuklarının zamanını verimli bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmelidir.  Evde eğitim gören ebeveynlerin büyük çoğunluğu, çocuklarının üniversiteye gitmesini ummaktadır ve bu nedenle, çocuklarının yükseköğrenim kabul standartlarına göre ilerlemesini nasıl değerlendireceklerini de öğrenmeleri gerekmektedir.    Evde eğitim literatürünün sıradan bir incelemesi bile, evde eğitim gören ebeveynlerin fikir, materyal ve ilgili performans standartları arayışının ölçeğini ve yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Evde eğitim web siteleri, matematikten dramaya kadar konuları öğretmek için sürekli olarak yeni fikirler ve materyaller yayınlamaktadır. Ebeveynler, kendi çocukları için ne tür programların işe yarayabileceği konusunda tavsiyeler bulabilir ve aynı sorunlarla mücadele eden diğer ebeveynlerle sohbet odalarına girebilir.  Evde eğitimin avantajları açıktır: Ebeveynler, zaman taahhütlerini sınırlayabilir ve çocukları için başkalarının uzmanlıklarından faydalanabilirler. Malzemeler, tesisler, yönetim süresi, İnternet bağlantıları ve testler için kamu fonları da alabilirler. Bir konuda uzmanlaşan veya öğretim yöntemleri hakkında çok şey öğrenen ebeveynler, ücretli öğretmen olmaya bile karar verebilirler. Ancak, evde eğitim gören ebeveynler ürkek ve istekli müşteriler olacaktır. Birçoğu, çocukları için tam olarak ne istediklerini öğrenmiştir ve sonuç vermeyen bir düzenlemeye bağlı kalmaları pek olası değildir. Ancak evde eğitim gören ailelerin öğrendiklerine dayalı olarak yeni okulların ortaya çıkması için tüm ön koşullar mevcuttur.https://www.brookings.edu/articles/how-home-schooling-will-change-public-education/