Skip to main content

Evde Bilim Yarışması

EVDE BİLİM yarışması Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları doğrultusunda Her Yerde Eğitim ilkesine dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. Aile ve çocuğun araştırmacı ve yenilikçi yönünü öne çıkarmak düşüncesiyle düzenlediğimiz yarışmadaki temel hedeflerimiz şunlardır.

• Ailenin çocuğuyla geçirdiği zamanın içeriğini zenginleştirmek ve niteliğini artırmak,
• Problemlere 21. yüzyıl becerileri ile çözüm üretebilen ve ürettiği çözümü uygulayabilen, girişimci bireyler yetiştirmek,
• Aile rehberliğinde, bilimsel süreçler konusunda çocuklarda farkındalık yaratmak,
• Proje hazırlamada aile ve çocuğun ekip ruhuyla hareket etmesini sağlamak,
• Üretilen bilgilerin hayata geçirilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
• Evde, bilimin ve eğitsel süreçlerin gündemde olmasını sağlamak,
• Çocukların sürekli öğrenen bireyler olmasını teşvik etmek,
• Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve bu yetenekleri desteklemek,
• Okulda öğrendikleri bilgileri ev ortamında deneyimlemelerini temin etmek, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için çocukları araştırma yapmaya teşvik etmek,
• Çocukları tüketim kültürüne teslim olmaktan kurtarıp katma değer sunan, üretken bireyler olma konusunda cesaretlendirmek,
• Ailelere ve çocuklara; üretmenin, yenilikçi modeller ve deneyimler yaşamanın sağlayacağı motivasyonu kazandırmak.

KİMLER Başvurabilir?
EVDE BİLİM yarışmasına
• okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki her Türk vatandaşı
• yurt içinden ve yurt dışından katılabilir.
Videoda deneyi/projeyi gerçekleştiren SADECE çocuk olmalıdır.

NASIL KATILIRSINIZ?
Okul öncesi / ilkokul / ortaokul öğrencisiysen “Evde Bilim” yarışmasına katılabilirsin.
Önce velinle birlikte “Yarışma Şartnamesi”ni oku.
Sonra Kategorini/Kategorilerini Seç: Aşağıda belirtilen 7 kategoriden birini seçebilirsin. İstersen birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirsin. Yarışma için her kategoriden yalnızca 1 video yüklenebilir.
• Fen Bilimleri: Fizik, Kimya ve Biyoloji kapsamına giren deneyleri, bilimsel kurguları, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri içermektedir.
• Ekoloji ( Doğa ve Geri dönüşüm): Çevre bilincini ve çevre yönetimini; canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini, geri dönüşüm kaynaklarının bilinçli kullanımını içermektedir.
• Sosyal Bilimler: Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Hukuk, Arkeoloji, Etnografya gibi başlıkları içerir.
• Astronomi ve Uzay Bilimleri: Güneş, yıldız, galaksi gibi evrende bulunan cisimlerin bilgilerini, nitelik ve niceliklerini, hareket ve konumlarını içermektedir.
• Dil Bilimi: Anadilimiz Türkçe başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili çalışmaları içermektedir.
• Mühendislik Bilimleri: Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Mimarlık vb. alanları içermektedir.
• Bilişim Teknolojileri: Robotik, Kodlama, 3D Yazıcı, Grafik, Animasyon, Web Tasarım vb. alanları içermektedir.
Deneyini/Projeni Kurgula: Seçilen kategoriye uygun deneyin aşamaları planlanır ve gerekli malzemeler hazırlanır.
Deneyinin/Projenin Videosunu Çek: Deney/proje kurgulandığı şekilde uygulanır. Yapılan çalışma, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde video kaydına alınır. Videoda müzik ve efekt kullanılabilir.
Başvurunu Yap : Deney/proje videosu/videoları ve istenen bilgiler http://www.evdebilimyarismasi.com/ a yüklenir.
Başarılar!