Skip to main content

Ev Rehberi Eğitimleri

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

63 ders, 1 ön bilgilendirme canlı yayın, 1 süpervizör canlı yayın 16 saatlik içerik, 38 indirilebilir kaynak fırsatlarıyla doğumdan itibaren 14 yaşa kadar olan bebek ve çocukların bilişsel yapılarını ve gelişimsel süreçlerini ölçebilen değerlendirme testleri eğitimi sunulmaktadır.

Zeka/Akıl Oyunları Eğitimi

Dünya genelinde; Alzheimer hastalığını önlemek amaçlı yaşlılara yönelik, zeka ve yetenek gelişimi amaçlı çocuklara yönelik,stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme amaçlı iş adamı ve yöneticilere yönelik, hızlı karar verme ve koordinasyon becerilerini geliştirme amaçlı olaraksa sporculara yönelik de kullanılan Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi,  6 saatlik planlanan içeriğiyle sunulmaktadır.

Sanat Terapisi Uygulamalarının Evde Kullanımı

Çocuklara kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmenin ne kadar eğlenceli, rahatlatıcı olduğu deneyimletilirse; kendilerine ve dünyalarına dair olumlu tavırlar takınırlar. Bu kapsamda 6 saatlik Sanat Terapisi Uygulamalarının Evde Kullanımı Eğitimi ile temel seviye Sanat Terapisi eğitimi sunulmaktadır.

Sınav Stratejileri ve Paragraf Teknikleri Eğitimi

Paragraf Çözüm Teknikleri, bir paragraf metnini resme dönüştürerek bir resme bakmak ile bir sayfa yazıya bakmak arasında fark olmadığını sınava hazırlanan öğrenciye göstermektedir. Bu teknik paragraf metninin sözcük sözcük anlamaya çalışılmasından daha önemlisinin “derin anlama” ve “görme işi” olduğunun fark edilmesini amaçlar. Bu kapsamda 14 saatllik Sınav Stratejileri ve Paragraf Teknikleri Eğitimi ev rehberlerine sunulmaktadır.

Çocuk İstismarı Tanı ve Müdahale Programı

İstismar Nedir?, İstismarın Türleri, Çocuklukta Fiziksel İhmal/ İstismar Tanı Değerlendirme Tespit Yöntemleri nelerdir; bu ve daha fazla soruya yanıt bulabilmek ve bu alanda çalışan uzmanların yetkinliğinin artması için 12 saatlik Çocuk İstismarı Tanı ve Müdahale Eğitimi sunulmaktadır.

Masal Terapistliği Uygulayıcı Eğitimi

Masal Terapisi; masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendini tanıması, problemlerini çözebilmek adına farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir. Bu teknik sayesinde, davranış düzeltme, işlevsiz halde olan davranışı yenisiyle değiştirme ve travmayı yeniden çalışma mümkün olmaktadır. Masal terapisi, oyun terapisi ile birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar vermektedir.  Eğitimimiz 18 saatlik oturumları içermektedir.

Sanat Terapisi Eğitim Programı

İlgili yetişkinler tarafından yetiştirilen çocuklar, kendilerini doğal bir biçimde ifade edebilirler. Çocuklara kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmenin ne kadar eğlenceli, rahratlatıcı olduğu deneyimletilirse; kendilerine ve dünyalarına dair olumlu tavırlar takınırlar. Böylece resim – boyama yaparlar, oyun hamuruyla- oyuncaklarıyla oynarlar, taklitler yaparlar, dans ederler, şarkı söylerler. Bütün bunları büyük bir istekle gerçekleştirirken, bunları kimlerle paylaştıklarını unutmazlar. Eğer sizler de çocuklarla beraber kaliteli zaman yaratarak onları desteklemek, kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve duygusal gelişimini desteklemek isterseniz, 12 saatlik bu eğitime katılabilirsiniz.

Hafıza Teknikleri Eğitimi

Hafıza Teknikleri Eğitimi sayesinde bireylerin daha iyi anlamaları, anladıklarını da uzun süre hafızalarında tutmaları amaçlanmaktadır. 7 saatlik eğitim sonunda, katılımcılarımız: Bilgilerini bilinçli şekilde hafızalarına kaydederek zihinsel dağınıklığın önüne geçtiler, istendiğinde istenen bilgilerin bellek alanından çağrılmasını öğrendiler, güçlü hafızaya sahip olan insanlar olarak, konuşma, iletişim, öğrenme, motivasyon, konsantrasyon gibi konularda özel yetenekler kazandılar.

Enneagram Eğitim Programı

Enneagram kişilik modeli; bireylerin duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini açıklayan, gerçekçi ve dinamik bir kişilik modelidir. Bu eğitimin amacı; bireyin hem kendi hem de çevresindeki bireysel farklılıklarının nedenlerini anlayarak farklılıklarını yönetme ve bu farklılıkları bir zenginlik olarak görüp iletişim ve sorun çözme alanında pozitif yönde kullanmaktır. Bu kapsamda düzenlenen 6 saatlik eğitim ile bu konuda uzmanlık yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Hızlı Okuma Eğitimi

Katılımcılarımızın okuduklarını anlamalarına ve hızlı okumalarına yönelik gerçekleştirilen eğitimimiz, 8 saatlik oturumlar olarak gerçekleştirilmektedir.

Zihin Haritaları Eğitimi

Akıl Haritası, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Bu kapsamda eğitim alan katılımcılarımız: hem özel hem de profesyonel yaşamınızda zaman yönetimini geliştirerek haftada %20 zaman kazandılar; iletişim kurma, problem çözme, yaratıcılık ve bilgi alma yöntemlerinizi geliştireceksiniz. 7 saatlik Zihin Haritaları Eğitimi ile katılımcılarımız ‘Öğrenmeyi Öğrenme’nin tadına varmaktadırlar. Daha yaratıcı, stratejik ve analitik düşünmeyi öğrendiler.

Terapötik Teknikler Eğitimi

Psikoterapide en sık kullanılan müdahale tekniklerinden bazılarına yönelik bilgi, tecrübe paylaşımı ve pratik yapma olanağının sunulması hedeflenen 6 saatlik eğitim ile yetişkin danışan grubu ile çalışmak isteyen uzmanlar ve uzman adayları desteklenmektedir.

Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı Eğitimi

Yaratıcı drama: herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Akran zorbalığı: bir öğrencinin başka bir öğrenci ya da öğrenci grubu tarafından tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz kalmasıdır. Dernek olarak Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı Eğitimi ile akran zorbalığına dair farkındalık kazanımını destekleyecek ve bu konuda çalışacak uzmanlar yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Ev Rehberi adaylarımıza özel 7 saatlik uzman eğitimi sunuyoruz.

Yaratıcı Drama ile Etkinlik Geliştirme Becerisi Eğitimi

Yaratıcı drama: herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu alanda etkinlik becerisinin geliştirilebilmesi için 6 saatlik eğitimimiz Ev Rehberi adaylarımıza sunulmaktadır.

Disleksi Eğitici Eğitimi

Disleksi Eğitici Eğitimi Programı; öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi, tanılanması ve eğitimleri ile ilgili uzmanlara yönelik bilgi ve ipuçları içermektedir. 15 saat teori ve 3 saatlik süpervizyon eğitimi ile Ev Rehberlerinin bu alanda desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Düşünce Eğitimi

Bilimsel düşünceyi küçük yaşlarda benimsemenin başarıya ve bireylerin üretkenliğine büyük ölçüde olumlu etkisinin olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla en kıymetli hazinemiz, geleceğimiz, çocuklarımıza erken yaşlarda bilimsel düşünceyi aşılamayı amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda, evde çocuklarla çalışacak Ev Rehberlerimiz için 3 saatlik Bilimsel Düşünce Eğitimi sunulmaktadır.

Oyunlarla Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi

Çocuklarda dil gelişimi, anne karnında başlayan doğal bir süreçtir. Beyin gelişimleri hızlı ilerleyen çocuklar için anadil eğitiminin yanı sıra ikinci dil eğitimi de verilmesi de çocukların bilişsel gelişimlerine uygun şekilde önerilmektedir. Bu kapsamda çocuklara yönelik bütüncül gelişimleri desteklemeye önem veren derneğimiz, dil gelişimlerini de desteklemek için evde çocuklarla çalışacak Ev Rehberlerimiz için 4 saatlik Oyunlarla Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi sunulmaktadır.

Vantrolog Eğitimi

Vantrolog olarak kukla nasıl konuşturulur?, Kuklanın Karakterini ve sesini belirleme, Karşılıklı nasıl diyalog kurulur? Vantrologluğun Püf noktaları nelerdir? Konularında Ev Rehberlerimizin çalışma pratiklerini genişletebilmek için 11 saatlik Vantrolog Eğitimi sunulmaktadır.

Eğitsel Oyun Tasarımı Eğitimi

Eğitsel oyun tasarımının İngilizce dersi ile yapılandırılarak sunulması ile birlikte Ev Rehberlerinin eğitsel oyun tasarımına yönelik bilgi ve pratiklerinin ilerleyebilmesi 6 saatlik eğitimimiz ile hedeflenmektedir.

Ebeveynler için Kodlama Eğitimi

Çocuklar ve ebeveynler için programlama eğitimi ile çocuklardan ebeveynlere herkese programlamayı öğretmeyi hedefliyoruz. Dünya birçok ülkesi artık 7’den 77’ye vatandaşlarının programlama öğretmeyi amaçlıyor. Dünya’da çok fazla ülkede 5-18 yaş arası çocuklar ve gençler için kodlama zorunlu eğitim müfredatına girmeye başladı. Bu kapsamda10 saatlik Çocuklar ve Ebeveynler için Kodlama Eğitimi Ev Rehberlerimize ücretsiz olarak sunulan eğitimlerden biridir.

Oyun Terapisi Giriş Eğitimi

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, oyun terapisi alanındaki psikoterapi ekollerini keşfetme, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme amaçlarını taşıyan programımız gerçekleşecektir. Bu kapsamda çocuk odaklı çalışmak isteyen Ev Rehberlerimize 12 saatlik eğitim sunulmaktadır.

Diksiyon ve Hitabet Eğitimi

Günlük hayatınızda kendinizi daha iyi ifade etmek, kariyer anlamında kendinizi geliştirmek, ya da spikerlik, sunuculuk gibi alanlarda kariyer sahibi olmak istiyen katılımcılarımızla; Asalak Ses ve Kelime Kontrolü, Dudak Tembelliği, Artikülasyon , İletişim Teknikleri, Okuma Egzersizleri ve Vurgu ve Duygu Çalışmaları konularında 4 saatlik eğitimimiz Ev Rehberlerine sunulmaktadır.

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili eğitimimiz, Gözlem Becerisi, Ses Tonunun Anlamı, Beden Dili temalarında 5 oturumla gerçekleştirilmektedir.

İşaret Dili Eğitimi

İşaret dili, işitme engellilerin ya da işitme engellilerle iletişim kurmak isteyenlerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Bu Ev Rehberi adaylarımızın katılımıyla 10 saat şeklinde gerçekleşen eğitimlerimizle engelleri kaldırmayı ve İşaret Dili’nin yaygınlaşmasını hedefliyoruz.

Çocukların Değerlendirilmesinde Projektif Testler Eğitimi

Çocukların Değerlendirilmesinde Projektif Testler Eğitimi ile alanda yaygın kullanılan Projektif Testler, 5 oturum içeriğiyle Ev Rehberlerine aktarılmaktadır.

Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuklara Danışmanlık Eğitimi

Çocukların gelişimlerinin bütüncül olarak desteklenebilmesi ve onlarda stres oluşturabilecek hassas durumların ele alınabilmesi için alanda çalışacak uzmanlar yetiştirebilmek amacıyla Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuklara Danışmanlık Eğitimi’ni online platformda gerçekleştirilen 9 oturumluk eğitim, Ev Rehberi adaylarına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Çocukların Ön Değerlendirilmesi ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

Eğitimde çocukla çalışan meslek mensuplarına yönelik, ilk görüşme, tespit edilebilecek sorunların fark edilmesi ve doğru yönlendirilmesi hedeflenerek 6 oturumluk düzenlenen eğitim, Ev Rehberlerine sunulmaktadır.

Üstün Özel Yetenekleri Bireylerin Eğiticiliği Eğitimi

Üstün zekalı / özel yetenekli bireyler konusunda eğitimlerle kendini zenginleştirmiş eğitimciler, hitap ettikleri öğrencilerin yeteneklerini erken dönemde keşfedebilme ve doğru yönlendirebilme becerisine sahip olacaklardır. Bu da ülkemizin zeka ve yetenek kapasitesini en etkin şekilde kullanabilmemizi sağlayacaktır. Bu alanda çalışmalar yapılabilmesi için Ev Rehberi adaylarına özel sunulan eğitimimiz 3 tam gün 8’er oturum olarak gerçekleştirilerek sunulmaktadır.

Çocuk Resmi Eğitimi

Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak, gelişimsel ve eğitsel gereksinimlerini anlamak, aile-okul yaşamına katkıda bulunan unsurları tespit etmek ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis-tedaviye yön vermek için çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki çizimlerin ne anlama geldiğini ifade etmek ve uzmanlar için resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları 6 saatlik eğitimimiz ile anlatmaktır.

Kitap Seçme Kılavuzu ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi

Çocuklara hazırlanan dil etkinliklerinde, katılımcıların kitap seçimi konusunda aktif olmalarını destekleyen bir atölye çalışması olarak eğitimimiz Ev Rehberleri için sunulmaktadır.