Ev Okulu

Her dört yılda bir, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (NCES), Ulusal Ev Halkı Eğitim Araştırması (NHES) yapmaktadır. Bu araştırma ebeveynlerin ev okulu üzerine motivasyonlarını içeren sahip olduğumuz en kapsamlı verileri sağlamaktadır.

2016 yılında yapılan Ulusal Ev Halkı Araştırmasına göre, ebeveynlerin ev okulunu tercih etmelerindeki en yaygın sebep diğer okulların çevreleri hakkında duydukları endişedir (%80). Ev okulu ebeveynlerinin nerdeyse üçte ikisi, diğer okulların akademik eğitimdeki yetersizliklerinden bahsetmiştir (%61). Ayrıca çok sayıda ebeveyn çocuklarına ahlaki ve dini eğitim vermek veya çocuğun eğitimine geleneksel olmayan bir yaklaşım sağlamak amacıyla ev okulunu tercih ettiklerini belirtmiştir (%39). Nispeten daha az sayıdaki ebeveyn fiziksel veya zihinsel sağlık problemlerinden (%14), özel ihtiyaçlardan (%20) veya geçici hastalıklardan (%4) bahsetmiştir.

2016 yılında Ulusal Ev Halkı Araştırması tarafından yapılan ankete katılan ebeveynlerin üçte biri (%34), diğer okulların çevresi hakkında duydukları endişeden dolayı ev okulunu tercih etmektedir. Bu durum, “ Güvenlik, uyuşturucu, olumsuz akran baskısı gibi okul çevresindeki unsurlardan rahatsız olur musunuz? “ sorusuna cevap olmaktadır. Bu zorbalık hakkındaki endişeleri içeren bir sorudur. Diğer okulların çevresiyle ilgili duyulan endişelerden sonra ebeveynlerin
seçiminde bir sonraki en önemli sebep akademik eğitimden duydukları memnuniyetsizliktir.

ZAMANLA DEĞİŞİM

Ebeveynlerin tüm başvuruları seçmesi istendi. 2016 yılı için yukarıda yer alan her bir kategorideki düşüş, ebeveynlerin sadece az bir kısmının her sebepten bahsettiğini göstermektedir. (2012 yılında 4.2 neden seçenlerle kıyaslama yapıldığında 2016 yılında her ebeveyn ortalama 3.5 sebep seçmiştir.) bu durum ebeveynlerin ev okulunu seçmek için nedenlere daha fazla odaklanmasını ve ayrıca bir sonraki araştırmada daha fazla kategori seçmelerini mümkün kılacaktır.

DİĞER NEDENLER

Daha az sayıdaki durumlarda, küfürbaz ebeveynler çocuklarını soyutlamak ve onlara karşı olan kötü davranışlarını gizlemek amacıyla ev okulunu tercih etmektedir. Birçok durumda, bu ev okulu bir çocuk istismar birimine rapor edildikten sonra ya da bir çocuk hizmetleri servisi kapatıldıktan sonra meydana gelmektedir. Dokümantasyon için bkz. “Homeschoolings Invisible Children” ve “Child Torture as a From of Abuse”, Barbara Knox, et. Ark. 2014 yılında Journal of Child ans Adolescent Trauma Dergisi’nde yayınlandı.

Bu sorunun doğası gereği, ev okuluna kötüye kullanımı gizlemek için kısmen veya tamamen sahip olan ebeveynlerin toplam sayısını bize anlatacak hiçbir veri yoktur. Elde edilen veriler, okul çağındaki çocuklarını istismar eden ebeveynlerin tacizlerini işkence kabul etmeyi önermektedir, evde eğitim popüler bir seçimdir.

Kaynak: http://www.calverteducation.com/homeschooling/what-is-homeschooling-calvert-education-101
Çeviri: Yasemin DURAN

Ev Okulu Derneği Ortabayır mahallesi şair çelebi sokak  Gürtaş iş merkezi no :1 kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02