Skip to main content

ETKİLİ EBEVEYNLİK UYGULAMALARI NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

Ebeveynler, çocukların hayatında çok temel bir yer tutarlar. Bu önemli ilişki, anne ve babaların yanı sıra bakım veren kişileri de içerecektir. Doğumdan itibaren çocuklar, mutlu ve sağlıklı olmaları, iyi büyümeleri ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları bakımı sağlayan ebeveynlerine güvenme eğilimindedir. Ancak ebeveynler, bazen iyi ebeveynlik için ihtiyaç duydukları bilgi ve destekten yoksun olabilmektedirler. Bu kapsamda ebeveyn eğitimi oldukça önemli bir konudur.

Etkili Ebeveynlik Uygulamaları

Ebeveynlik birçok farklı biçim alır, sadece bazı ebeveynlik uygulamaları farklı aileler ve ortamlarda iyi çalışabilir. Yapılan çalışmalarda ebeveynlerin çocuklarının sağlıklı gelişimini destekleyebilecekleri şu temel yollar önerilmektedir:

  • Çocuğun liderliğini takip etmek
  • Öngörülebilir bir şekilde yanıt vermek
  • Sıcaklık ve hassasiyet gösterme
  • Rutinlere ve ev kurallarına sahip olmak
  • Kitapları paylaşmak ve çocuklarla konuşmak
  • Sağlık ve güvenliği desteklemek
  • Sertlik olmadan uygun disiplini kullanmak

Yayınlanmış araştırmalardaki bilgilere dayanarak, bu uygulamaları kullanan ebeveynler, çocuklarının sağlıklı kalmasına, güvende olmasına ve duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal birçok alanda başarılı olmasına yardımcı olabilmektedirler.

Ebeveynlerin çeşitli ihtiyaçları vardır; tüm ebeveynler için tek bir yaklaşımı önermek doğru olmayacaktır. Ancak araştırmalar, bazı müdahale programları arasında başarılı olan birkaç faktör bulgulamıştır:

1) Hangi hizmetlerin kendilerine ve çocuklarına en çok fayda sağladığını belirlerken ebeveynlere eşit ortaklar gibi davranmak

2) Programların ailelerin özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak

3) Çoklu hizmet ihtiyacı olan ailelerin koordineli hizmetler almasını sağlamak

4) Ebeveynler için benzer koşullara sahip diğer ebeveynlerle bağlantı kurma ve onlardan destek alma fırsatları yaratmak

5) Ebeveynliğe ve sağlıklı çocuk gelişimine müdahale etmesini önlemek için travmayı ele almak

6) Programların farklı aile kültürlerine uygun olduğundan emin olmak

7) Babaları dahil etme çabalarını geliştirmek

 

Kaynakça: https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/features/parenting-matters.html

Kitap: Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8