Skip to main content
Yaradıcı Dram ilə Həmyaşıd Zorakılığı Təlimi
Terapevtik Texnikalar Təlimi
TEELE ÇOXLU ZƏKA İNVENTORİYASI TƏLİMİ
İnteqrasiya edilmiş Scamper Tətbiqləri Təlimi
Sosial Emosional Öyrənmə Oyunları Təlimi
Enneagram Təlim Proqramı
Kinematerapiya Praktiki Proqramı
ƏSAS İŞARAT DİLİ TƏLİMİ
Kinematerapiya Bacarıqlarından İstifadə Etmək
Ailə Psixoterapiyası Sertifikat Proqramı
UŞAQ VE YENİYETMƏLƏRDƏ KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYASI
Nağıl Terapevti Təcrübəçi Təlimi
Oyun Terapiyası Giriş Təlimi
Uşaq Mərkəzli Oyun Terapiyası
ART TERAPİYA TƏLİMİ
QISAMÜDDƏTLİ HƏLLƏ YÖNƏLMİŞ TERAPİYA
WISC-R Təlim Proqramı
Yaradıcı Dram ilə Fəaliyyət Bacarıqlarının İnkişafı Təlimi
Erkən Uşaqlıqda Xarakter və Dəyərlər Təlimi (Kəpənək Effekti – Gələcəyi Qazanmaq)
Obyektiv Uşaq Qiymətləndirmə Testləri Təlimi
Art Terapiya Tətbiq Proqramının Evdə İstifadəsi
Rəqəmsal Valideynlik Yeni Valideynlik Davranışı