Skip to main content

Duygu Koçluğu Eğitimi

Eğitimimiz gerçekleşmiştir. Duygularla ilgili benzer içeriğe sahip Duyguları Yönetme Sanatı eğitimimize başvuru yapabilirsiniz.

Ev Okulu Derneği olarak, bireylerin erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi ve bu durumlara yönelik terapi, ev rehberliği veya etkinlik odaklı çalışmalar önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Ev Okulu Derneği olarak çocuk, yetişkin ve aile konusunda ilgili alan çalışanlarının gelişimini ve bireylerin bütüncül gelişimini oldukça önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Duygu Koçluğu Eğitim Programımızı duyurmaktan mutluluk duyarız.

Eğitim İçeriği

Duygu Koçluğu: Yaşanan tüm duygu durumları sırasında çocuklar öncelikle olmak üzere bireylerin duygularına nasıl yaklaşılması gerektiğini, öğrenme süreçlerinde duyguların etkisini, duyguları anlamaya kişinin kendinden başlaması gerektiğini konularını içermektedir. Bu eğitim neticesinde eğitimi alan bireyler, edinimlerini kendilerine, çevrelerindeki bireylere, çocuklarına, iş arkadaşlarına yansıtacaklardır. Bu çerçevede bireyler, olumsuz duygu yaşantıları sırasında kendilerine, çocuklara ve yetişkinlere doğru yaklaşım hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Duygulara duyarlı bir ortam yaratan eğitimli duygu koçu bireyler, çocukların duygu düzenleme becerilerini desteklemektedirler. Duygu Koçluğu Dünya çapında kabul gören ve hızla yayılan bilimsel temelli bir yaklaşımdır. John Gottman’ın araştırmalarına göre duygu koçluğu yöntemi ile yetiştirilen çocukların; daha az davranışsal sorunlar yaşadıkları, duygusal açıdan daha istikrarlı oldukları, kendilerini motive edebildikleri, akademik başarılarının daha yüksek olduğu ve immün sistemi hastalıklarına yakalanma oranlarının azaldığı görülmektedir. Bu yaklaşımla çocuklar tepkilerini kontrol etmekte, dikkatlerini vermekte ve sinirlendiğinde kendini yatıştırmakta daha başarılı olmaktadırlar.

Duygu koçluğu eğitimi; empati kurma becerisini, ebeveynlik stillerini, meta-duygu felsefesini, duygu koçluğu üzerine yapılan araştırmaları, duygu koçluğu tekniklerini ve örnek olayları içermektedir. Duygu Koçluğu eğitimi çocuklarla çalışan meslek gruplarına ve ebeveynlere yönelik izlenimi verse de bunun yanı sıra günlük yaşantıda ve iş yaşantısında her bireyin kendi duygularına ve çevresindeki bireylerin duygularına koçluk yapmalarını sağlayan bir yöntemdir.

Duygu Koçluğu eğitimi alan bireyler, olumsuz duygu durumları ve problem durumu süreçlerinde kendilerinden yola çıkarak çevrelerindeki kişilere doğru yaklaşım biçimini edinirler. Bir grupta, sınıfta, ortamda duygu koçluğu yaklaşımını uygulayan kişiler etrafına da olumlu tutumu yansıtmaktadır ve bu tutum ile içerisinde bulunduğu ortamdaki diğer bireylere model olmaktadır. Duygulara duyarlı dokunan iletişim biçimi kullanılan çevrelerde bireyler daha az stres durumu yaşanmakta, bulunduğu takıma bağlılıkları daha yüksek olmakta, öğrenmeye daha açık olmaktadırlar. Dolayısıyla Emotion Coaching yaklaşımı uygulanan kurumlarda daha az stres içeren durumlar yaşanmakta, olumsuz duygu durumları daha sağlıklı atlatılmakta, velilerin memnuniyet dereceleri artmakta, çocukların sosyal duygusal gelişimi desteklenmekte ve neticesinde tüm gelişim alanlarına olumlu yansımaktadır.

Dünya çapında kabul gören Emotion Coaching yaklaşımı İngiltere menşeilidir. Prof. Dr. Serap Erdoğan Türkiye’deki 3 akredite duygu koçundan biridir.

Kimler Katılabilir?

 • “Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümün öğrencileri
 • “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümün öğrencileri

Eğitim Tarihi

23-24  Ekim, 28 Kasım tarihlerinde eğitimimiz gerçekleşecektir. 

15:00-16:30    1. Oturum

16:30-17:00     Ara

17:00-18:30     2. Oturum

Sertifikasyon

Eğitim programın sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite ve dernek onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir.

NOT: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 25 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

Sertifika Örnekleri:

Katılım Bedeli

Eğitim için maliyetlendirme minimum seviyede tutulmaya çalışılmış olup 290 TL’dir.

  EUROPASS Kart

  EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

  Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, E-DEVLET + Üniversite onayının yanı sıra adreslerine kargolanacak EUROPASS CARD ile tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.

  NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

  Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

  Eğitim Nereden Yapılacak?

  Eğitim; interaktif, soru cevap destekli yürütülecektir.

   

  Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

   

  Eğitimlerin oturumları, ZOOM veya türevi bir uygulama üzerinden canlı yayın şeklinde gönderilecek gizli linke tıklama ile katılım şeklinde olacaktır.

  Eğitim için Önemli Notlar

  Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.

  Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

  Önceki Eğitimde Bulunan Katılımcılarımızın Anket Sonuçları

  Eğitimimizde katılımcılarımız, %99 oranında 5 puan üzerinden 4-5 puan arası puan vererek yüksek memnuniyetlerini bildirmişlerdir.

  Katılımcılarımızın Yorumları

   Eğitmen

   Prof. Dr. Serap ÇİMEN ERDOĞAN

   Lisans öğrenimini 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulunda; yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise 1999-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bilim Dalında tamamlamıştır.


   1997-1998 yılları arasında okul öncesi öğretmenliği yapmış, 1998’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2007 yılında aynı bölümde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, 2011’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Doçentlik unvan ve yetkisini almıştır.


   Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında 2012 yılında Doçentlik kadrosuna atanmıştır.


   2010 yılında Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Avrupa Birliği Projesi olan “Ebeveynlerinden Biri Ceza Evinde Olan Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurulması”  başlıklı projede proje danışmanı olarak görev almıştır. 


   2011 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı: 4004 Kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında kabul alan “Meraklı Minikler” için “Meraklı Öğretmenler”: Okulöncesinde Fen Bilimi” başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. 


   Ocak 2012-Eylül 2013 yılları arasında Avrupa Birliği ve UNICEF Türkiye Temsilciliği’nin teknik desteği ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TR0801.06 numaralı ve okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi “Erken Eğitimi Seç” başlıklı projesinde “MEB Okul Öncesi Eğitim Programını Güncelleme Komisyonunda “Bilişsel Gelişim Uzmanı” olarak görev almıştır.


   26 Mayıs-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında İtalya Universita di Macerata da Erasmus öğretim elemanı değişim programı kapsamında M. Montessori ve Reggio Emila okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etmiş, gözlem ve incelemelerde bulunmuştur.


   28 Mayıs 2014-2 Haziran 2015 dönemini kapsayan 1404E272 numaralı “Uzaktan Eğitim Okul Öncesi Öğretmen Destek Programı Geliştirme Süreci” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde proje yürütücüsü olarak görev almıştır.

   28 Haziran 2013-27 Ağustos 2014 dönemini kapsayan 1306E265 numaralı “Anadolu Okul Öncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde projesinde yürütücüsü olarak görev almıştır.


   27 Mayıs 2016-3 Haziran 2017 dönemini kapsayan 1605E276 numaralı “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Program Ögelerine Yönelik Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi” başlıklı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde projesinde yürütücüsü olarak görev almıştır.


   Kasım 2015 – Temmuz 2017 dönemini kapsayan 115K419 numaralı “Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ)” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde proje yürütücü olarak görev almıştır. Proje sonucunda MENTE:OÖÖ Programının okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklediğini ve  e-mentörlük yaklaşımını temel alan öğretim yönetim sisteminin öğretmene ulaştırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


   Anadolu Üniversitesi bünyesinde çocukların matematik becerilerini desteklemeye yönelik “Çocukların Matematik Atölyesi” ve “Oynuyorum & Keşfediyorum Atölyesi” kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.


   Eskişehir Büyükşehir Belediyesi erken çocukluk merkezlerinde dezavantajlı çocuklarla çalışmalar yapmakta ve öğretmen eğitimleri yürütmektedir.


   TRT çocuk tarafından yayınlanan “Ege ve Gaga” çizgi filminin çocuk gelişimi danışmanlığını yürütmektedir.


   2015-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programının koordinatörlüğünü olarak görev almıştır.


   2016 Mart ayında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale Pour L’Education Prescolaire-OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-TOÖEGD” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.


   Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.


   Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Çocuk Üniversitesi) 2021 yılı itibariyle müdür yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.


   Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (Anadolu SEM) yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


   TOÖEGD-OMEP Türkiye Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi baş editörü olarak görev almaktadır.


   İngiltere’de bulunan Canterbury Christ Church Üniversitesi Research Centre For Children Families and Communites  enstitüsünde  “Research on Educational Practices for 3-6-Year-Old Children in England: A Study on School and Early Relationships” araştırmasını yürütmek için misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.


   Prof. Dr. Serap Erdoğan’ın uzmanlık alanları; okul öncesi eğitim, drama lideri, duygu koçluğu, erken çocukluk eğitiminde matematik, öğretmenlerin mesleki gelişiminde mentörlük modelleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve eğitim politikaları olarak sırlanabilir.

   Elif Ceren ve Ahmet Kerem’in annesi olup, halen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmektedir.

   Çocuklarla çalışan herkesin Eğitim ile Düşle’mesine ilham olmaya devam etmektedir.