Skip to main content

Neden Çocuklar için Felsefe Temel Düzey Eğitimine Katılmalısınız?

  • Öğrencileri etik, eşitlik, insan hakları, bilgi bilimi gibi birçok alanda derinlemesine düşünmeye yönlendirebileceksiniz.
  • Çocuklara farklı düşüncelere saygılı olmayı ve iş birliği yapmayı öğretebileceksiniz.
  • Çocukların kendini ifade etme becerilerinin gelişimine destek olabileceksiniz.
  • Çocukların grup arkadaşlarıyla yaşadıkları fikir ayrılıklarında görüşlerini gerekçelendirebilmelerine yardımcı olabileceksiniz.
  • Öğrencilerin başkalarının fikirlerini hoşgörü ile uygun bir dille eleştirebilmesini sağlayabileceksiniz.

  Eğitim Açıklaması:

  Günümüzde, bireylerin değişen teknolojilere uyum sağlayabilmesi ve karşılaşılan problemlerle baş edebilmesi için bazı becerilere sahip olması beklenmektedir. İnsanlar artık bilgiye çok çabuk ulaşabilmektedir; yalnız doğru ve gerekli bilgiyi ayırt etme ve güvenilir bilgiye ulaşma konusunda bazı problemler yaşandığı bilinmektedir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan sorgulama, bilginin kaynağını araştırma, bilginin doğruluğunu teyit etme, analiz, sentez, kanıtlara dayanarak tarafsız değerlendirme gibi beceriler, bireylerin karşılaştıkları sorunlarla baş etmesinde sahip olması gereken önemli özellikler haline gelmiştir. Özellikle bireylerin söz konusu becerileri yaşamlarındaki her alanda kullanmalarını mümkün kılmak için çocukluk çağından başlayarak bu konularda bilinçlenmelerini sağlamak gerekmektedir.

  Amerikalı Profesör Matthew LIPMAN tarafından 1970’li yıllarda geliştirilen “Çocuklar İçin Felsefe (P4C)” kuramının tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. İşbirlikçi, eleştirel ve özenli düşünmeyi geliştiren P4C kuramı, çember şeklinde konumlanmış öğrencilerin (soruşturan topluluk) bir öğretmen (kolaylaştırıcı) rehberliğinde yürüttükleri tartışma oturumlarıdır. Dikkat çekici bir uyaran ile başlatılan ve felsefi sorular aracılığı ile öğrencilerin derinlemesine düşünmesini sağlayan P4C oturumları, katılımcıların günlük hayatla ilişki kurarak kavram geliştirme süreci olarak tanımlanabilir.

  Bu eğitim programı, katılımcıların temel düzeyde P4C kuramını tanımaları, sınıflarında kendi öğrencileri ile uygulayabilmeleri ve kendi hayatlarına entegre etmek için gereken teoriyi ve uygulamayı barındıran bir içeriği kapsamaktadır. Bu program aracılığı ile düşünmeyi nasıl öğretebileceğimiz, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı nasıl daha eleştirel ve sorgulayan bireyler haline getirebileceğimiz yönündeki sorulara cevaplar aranacaktır.

  Eğitim Amacı:

  P4C, tüm branş öğretmenlerine (özellikle sözel disiplinlere daha uygun) ve ebeveynlere hitap eden, her seviyede öğrenci ile uygulanabilen bir yaklaşımdır. Bu eğitime katılarak öğretmenlerin ve ebeveynlerin;

  • P4C kuramını teorik olarak tanımaları,
  • Felsefi soru sorma,
  • Uygun uyaran seçimi,
  • Kolaylaştırıcı rolü üstlenme,
  • Örnek uygulamalara katılarak P4C dersi planlama gibi becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

  Eğitim İçeriği:

  1. Gün
  • Modül 1: P4C Kuramının Tanıtımı / Felsefi Düşünme
  • Modül 2. Kolaylaştırıcının Rolleri
  1. Gün
  • Modül 3. Mantık Hataları
  1. Gün
  • Modül 3: Felsefi Soru Sorma
  • Modül4: Uygun Uyaran Seçimi
  1. Gün
  • Modül 5: Örnek uygulama
  • Modül 6: Örnek uygulama
  • Değerlendirme & Soru – cevap

  Eğitim Programı:

  Eğitim programı, 5-20 Ocak 2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen saatlerde gerçekleştirilecektir.

  • 5 Ocak 2024 Cuma
  • 12 Ocak 2024 Cuma
  • 15 Ocak 2024 Pazartesi
  • 20 Ocak 2024 Cumartesi

  • 19.30-20.30 1. Oturum
  • 20.30-20.45 Ara
  • 20.45-21.45 2. Oturum

  Kimler Katılabilir:

  P4C kuramı ile tanışmak isteyen, her branştan ve seviyeden öğretmenlerle birlikte çocuklarını düşünmeye sevk etmek isteyen, üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını ve çevrelerine daha eleştirel bir gözle bakmalarını teşvik etmek isteyen tüm ebeveynler katılabilir.

  Sertifikasyon:

  Eğitim programı sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite ve dernek onaylı “Katılımcı Sertifikası” verilecektir.

  Not: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 45 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

  Katılım Bedeli:

  Bu çalışma için maliyetlendirme minimum seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Katılım bedeli 149 TL’dir.

  EUROPASS Kart

  EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

  Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, Üniversite onayının yanı sıra adreslerine kargolanacak EUROPASS CARD ile tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.

  Not: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

  Eğitim Nereden Yapılacak?

  Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim canlı yayın linkleri, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Eğitim kayıt linkleri telegram grubundan günlük olarak iletilecektir. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

  Eğitim İçin Önemli Notlar

  Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.

  Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 gün geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

  Katılımcılarımızın Yorumları

  Eğitmen

  P4C Eğitmeni Feride ACAR

  Eğitim

  2000-2004: Mersin Dumlupınar Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi

  2004-2009: Mersin Üniversitesi – İngilizce Öğretmenliği – Lisans

  2020-2022: Pamukkale Üniversitesi – İngiliz Dili Eğitimi – Yüksek Lisans

  Deneyim

  2010: Mersin İl Özel İdaresi – AB Proje Asistanı

  2010-2011: Osmaniye Atatürk İlköğretim Okulu – İngilizce Öğretmeni

  2012: Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi – Proje Danışmanı

  2012-2013: Mersin Çamlıyayla Darıpınarı Ortaokulu – İngilizce Öğretmeni

  2013-2014: Mersin Çamlıyayla Atatürk Ortaokulu – İngilizce Öğretmeni

  2014-2018: Denizli Toki Ortaokulu – İngilizce Öğretmeni

  2018: Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi – Devam ediyor

  Diller

  Türkçe: Ana dil

  İngilizce: Yabancı dil (C1 seviyesi)

  Yayınlar

  Mezuniyet Tezi: ”Gelecek KPSS Sınavı Öncesi Türkçe Öğretmeni Adayları ile İngilizce Öğretmenleri Arasındaki Matematik Kaygısı İlişkisi. (2009 – Mersin Üniversitesi)

  Yüksek Lisans Tezi: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve İngilizce Konuşma Becerilerinin “Çocuklar için Felsefe (P4C)” Yaklaşımı Aracılığıyla Geliştirilmesi (2022 – Pamukkale Üniversitesi)

  Bildiri: Çocuklar için Felsefe Kuramının Üstün Yetenekli Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerileri Üzerine Etkisinin Araştırılması (2022 – Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi, İyi Örnekler Konferansı / İngilizce)

  Araştırma Makalesi: Enhancing Critical Thinking and English-speaking Skills of Gifted Students through Philosophy for Children Approach (2023 – International Journal of Assessment Tools in Education Dergisi / İngilizce)

  Araştırma Makalesi: Üstün Yetenekli Bireylere İngilizce Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Türk Öğretmenlerin Sesi (2023 – International Journal of Educational Spectrum (IJES) Dergisi)

  Ödüller&Sertifikalar

  2009: Mersin Üniversitesi Mezuniyet Onur Belgesi

  2009: “Erasmus Uluslararası Kırsal Gençlik Projesi Konferansı” katılım sertifikası.

  2011: Exeter/İNGİLTERE Comenius Hizmet İçi Eğitimi (Ortaöğretim İngilizce Sınıflarında Sözlü Akıcılığın Geliştirilmesi) katılım sertifikası

  2013: Floransa / İTALYA Grundtvig Hizmet İçi Eğitimine (Avrupa Proje Planlama) katılım sertifikası

  2015: Müfredat Değişimi Eğitici Eğitmenliği (MEB)

  2020: eTwinning Ulusal Kalite Etiketi /“Küçük Gözümle Casusluk Yapıyorum” Projesi

  2020: eTwninning Avrupa Kalite Etiketi /”Küçük Gözümle Casusluk Yapıyorum” Projesi

  2021: Çocuklar için Felsefe Eğitimi 1. Seviye / İstanbul Üniversitesi

  2021: Çocuklar için Felsefe Eğitimi 1. seviye / Masal Seramik Evi

  2021: İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama Kursu / Tubitak (2237 /A) Afyon Kocatepe Üniversitesi

  2021: eTwinning Ulusal Kalite Etiketi / “Doğa Öğretmenindir” Projesi

  2022: Erasmus+ Projesi Katılım Sertifikası, Sofya / BULGARİSTAN

  2022: Çocuklar için Felsefe Eğitici Eğitmenliği / Başkent Üniversitesi

  2022: Akademik Makale Yazma Eğitimi / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  2022: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Eğitici Eğitmenliği (Talim Terbiye Başkanlığı / MEB)