Skip to main content

Çocuk Resmi Eğitimi-I
Temel Düzey

Neden Çocuk Resmi Eğitimi-1 Temel Düzey Almalısınız?

  • Çocuk resmi konusunda bilgilenecek ve resimlerin kullanılmasının önemi öğrenebileceksiniz.
  • Çocukların resimlerindeki çizimlerin çocuk hakkında gelişimsel olarak ne tür bilgiler verdiğini görebileceksiniz.
  • Resim, çocuklar için bir iletişim aracı olduğundan onların dilini keşfetme yolunda kendinizi geliştirebileceksiniz.
  • Bir teknik olarak çocuk resminin nasıl kullanıldığını görebileceksiniz.

Eğitimin Amacı:

Temel düzeyde verilen eğitimin amacı; psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanıma ve gelişimsel gereksinimlerini anlamada çocuk resminin iletişim aracı olarak önemini açıklamak ve işlevini öğrenmektir. Çocuğun gelişimi ve akademik yaşantısında aile-okul işlevselliğine etki eden unsurları tespit etmek için projektif bir teknik olarak resimdeki çizimlerin önemi üzerine bilgilendirme yaparak açıklamaktır.

Eğitimin İçeriği:

  • Çocuk resmine ilişkin kavramsal açıklamalar
  • Projektif teknik olarak çocuk resminin kullanımı
  • Resimdeki gelişimsel ve sembolik figürler
  • Teşhis ve tedavide projektif teknik olarak çocuk resmi
  • Çocuk resminde içerik

Kimler Katılabilir?

Aileler, öğretmenler, aile danışmanları ve ruh sağlığı alanında çalışan ilgili HERKES bu eğitim programına katılabilir.

Bu eğitimle amaç çocuk resminde farklılıkları ilk gözlemleme, bir uzmana yönlendirme gerekip gerekmeyebileceği konusunda eğitimcilere ve ailelere rehberlik etmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Sertifikasyon:

Eğitim programının sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara dernek onaylı ‘‘Katılımcı Sertifikası’’ verilecektir.

Not: Eğitim başvurusu sonrası katılımcıya özel ilan edilecek sınav tarihinde, sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli olan 45 TL’lik ek ödeme yapmaları durumunda, sınav katılım hakkı yeniden tanımlanacaktır. Ek ödeme mağduriyetine düşülmemesi için belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Sertifika Örneği:

EUROPASS Kart:

EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, Üniversite onayının yanı sıra adreslerine kargolanacak EUROPASS CARD ile tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.

NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

Eğitim Nereden Yapılacak?

Eğitim; interaktif, soru cevap destekli yürütülecektir.

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitimlerin oturumları, ZOOM veya türevi bir uygulama üzerinden canlı yayın şeklinde gönderilecek gizli linke tıklama ile katılım şeklinde olacaktır.

Eğitim için Önemli Notlar:

Not: Eğitimde paylaşılan çocuk resimlerini (izne tabi olması gerektiğinden) hiçbir yerde SUNUM veya DOSYALAMA olarak paylaşılmayacağı ve çocuk resimlerinin arşivlenmeyeceği katılımcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.

Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

Önceki Eğitimde Bulunan Katılımcıların Anket Sonuçları

Eğitimimizde katılımcılarımız, %100 oranında 10 puan üzerinden 7-10 puan arası puan vererek yüksek memnuniyetlerini bildirmişlerdir.

Katılımcılarımızın Yorumları

Eğitmen

Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU

Doç Dr. Armağan KÖSEOĞLU, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verdiği dersler arasında; Psikolojik Testler,
Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan
Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu
bulunmaktadır.
Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi, Aile ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.