Skip to main content

Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Süpervizyon Eğitimi

Eğitim Kontenjanımız Dolmuştur. Ön başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız.

Çocukların erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi, dernek olarak önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu amaç doğrultusunda Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Eğitimi Süpervizyonunu alanda çalışan uzmanları daha fazla desteklemek ve onlara meslektaş ve uzman süpervizyonu sağlamak amacıyla online platformda gerçekleştiriyoruz.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı; psiko-pedagojik açıdan tanınan çocuğun, gelişimsel ve eğitsel gereksinimlerini örneklerle anlamak,  aile-okul yaşamına katkıda bulunan unsurları örnekler üzerinden tespit etmek ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis-tedaviye yön vermek için çocuk resminin kullanımını örneklendirmektir. Resimdeki çizimlerin ne anlama geldiğini ifade etmek ve uzmanlar için resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları uygulama örnekleri üzerinden anlatmaktır.  

Eğitim boyunca, katılımcılar uygulamada karşılaştıkları sorunları ve sorularını eğiticiye aktarma imkanı bulmaktadırlar. 

Program İçeriği

Eğitim boyunca aşağıdaki konulara yönelik örnek vak’a analizleri yapılacaktır.

 • Aile ve çocuklarla çalışırken çocuk resmi örnekleri
 • Okul yaşamı ve akademik öğrenme sorunlarında çocuk resmi örnekleri
 • Uyum ve davranış sorunlarında çocuk resmi örnekleri
 • Gelişimsel sorunlar ve çocuk resmi örnekleri
 • Örnek olay, soru-cevap, vak’a incelemesi.

Kimler Katılabilir?

Aşağıdaki ilgili lisans bölümlerinde öğrenci veya mezun olup ÇOCUK RESMİ alanında EĞİTİM ALMIŞ OLANLAR eğitime başvuru yapabilmektedir.

Çocuk Resmi Süpervizyon eğitimine katılım için en az 2 tane çocuk resmi getirmeniz gerekmektedir.

 • “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri
 • “Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri
 • “Özel Eğitim Öğretmenliği” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri
 • “Okul Öncesi Öğretmenliği” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” Bölümünden ön lisans, lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri
 • “Sınıf Öğretmenliği” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri
 • “Sosyal Hizmet Uzmanı” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri

Gerekli lisans bölümlerinde öğrenci veya bu bölümlerden mezun olup Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Eğitimini daha önce almamış ve eğitime katılmak isteyen katılımcılarımız bizimle iletişime geçebilir.

Eğitim Tarihi

Toplam 6 saatlik süpervizyon eğitimi; 5,6,7,8 Nisan tarihlerinde; 21.00-22.30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Sertifikasyon

Eğitim sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara e-devlet, üniversite ve dernek onaylı uygulayıcı sertifikası verilecektir.

Eğitim Sertifikası : Eğitim sonu belgelendirme, 4 gün – 6 saatlik eğitim sonrasında, yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılarımız için gerçekleştirilecektir.

E devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde e devlet görünürlüğü sistem kredi ödemesi için gerekli olan 25 TL ek ödeme yapmaları şartı ile kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

Sertifika Örneği:

Eğitim Nereden Yapılacak?

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim yayın linki, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitimler, ZOOM veya türevi uygulamalardan yürütülecektir.

Eğitmen

Doç Dr. Armağan KÖSEOĞLU

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verdiği dersler arasında; Psikolojik Testler,
Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan
Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu
bulunmaktadır.
Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi, Aile ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Önceki Eğitimde Bulunan Katılımcıların Anket Sonuçları