Skip to main content

ÇOCUK PİKOLOJİSİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocuğunuzu gelişirken tanımak, ebeveyn olmanın en ödüllendirici kısımlarından biri olabilir. Çocuğunuzun dünyayı nasıl gördüğünü öğrenmek, çocuğunuza yeni beceriler öğretmek ve büyük yeni duyguları ve değişiklikleri işlerken onlara rehberlik etmek, ebeveyn olmanın bir parçasıdır, ancak bu her zaman kolay değildir.

Çocuğunuz geliştikçe, doğumdan yetişkinliğe kadar ilerleyici gelişim aşamalarından geçer. Çevresel, genetik ve kültürel faktörlerin tümü, bir çocuğun gelişimini ve bir aşamadan diğerine ne kadar hızlı ilerlediklerini etkileyebilir. Çocukların yaşadıklarını sözel olarak açıklamaları zordur, duygularını analiz etmek bir yana. İşte burada çocuk psikolojisi size son derece önemli ve değerli bilgiler edinmenize yardımcı olabilir.

Çocuk psikolojisi nedir?

Çocuk psikolojisi, bilinçaltı ve bilinçli olarak çocukluk gelişimi çalışmasıdır. Çocuk psikologları, bir çocuğun zihinsel gelişimini anlamak için ebeveynleri, kendileri ve dünya ile nasıl etkileşime girdiğini gözlemler.

Çocuk psikolojisi neden önemlidir?    

Herkes çocuğunun sağlıklı bir gelişim göstermesini ister, ancak bir çocuğun davranışının normal gelişim evresinin bir belirtisi mi yoksa bir anormallik belirtisi mi olduğu her zaman net değildir. Çocuk psikologları bu farkı anlamanıza yardımcı olabilir. Bir çocuğun normal ve anormal psikolojik kalıplarını anlamak, ebeveynlerin çocuklarıyla en iyi nasıl iletişim kuracaklarını ve bağlantı kuracaklarını anlamalarına, çocuklarına duyguları yönetmek için başa çıkma mekanizmalarını öğretmelerine ve çocuklarının her yeni gelişim aşamasında ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.

Çocuk psikologları ayrıca anormal davranışları erkenden tespit edebilir, öğrenme sorunları, hiperaktivite veya kaygı gibi yaygın davranış sorunlarının kökenini tespit etmeye yardımcı olabilir ve çocukların erken çocukluk çağı travmasını atlatmasına yardımcı olabilir. Ayrıca otizm gibi gelişimsel gecikmeleri veya anormallikleri önlemeye, değerlendirmeye ve teşhis etmeye yardımcı olabilirler.

Çocuk psikolojisi, birkaç ana gelişim alanının etkileşimini inceler:

Bilişsel Gelişim

Çocukluktaki bilişsel gelişimin tıbbi anlayışı son yıllarda büyük ölçüde değişiklik göstermiştir. Artık yeni doğan bebeklerin bile çevrelerinin farkında olduklarını ve çevreleriyle ilgilendiklerini, onlar bunu ifade edecek dile sahip olmadan önce bile biliyoruz.

Bilişsel gelişim, bir çocuğun entelektüel öğrenme ve düşünce süreçlerini ifade eder. Çevrelerindeki dünyayı gözlemleme ve anlama, dil öğrenme, hafıza, karar verme, problem çözme, çocuğun hayal gücünü nasıl kullandığını ve çocuğun temel akıl yürütmeyi nasıl kullandığını içerir. Bu faktörlerin tümü, bir çocuğun genetiğinden ve çevresinden etkilenir.

Duygusal ve Sosyal Gelişim

Duygusal ve sosyal gelişim derinden ve iç içedir. Duygusal gelişim, çocuğun nasıl hissettiğini, anladığını ve duygularını nasıl ifade ettiğini ifade eder. Duygusal gelişim, çok küçük çocuklarda korku, neşe, öfke ve üzüntü gibi temel duyguların ifade edilmesiyle ifade edilir. Çocuk geliştikçe güven, umut, suçluluk ve gurur gibi daha karmaşık duygular ortaya çıkar. Duygusal gelişim aynı zamanda bir çocuğun empati yoluyla diğer insanların duygularını hissetme ve anlama yeteneğini de içerir. Duyguları uygun şekilde düzenlemeyi ve ifade etmeyi öğrenmek birçok çocuk için zordur. Çocukların duygularını erkenden anlamalarına yardımcı olmak, mevcut ve gelecekteki duygusal gelişim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. Bir Çocuk Psikoloğu, çocuğunuzun duygularını sağlıklı ve olumlu bir şekilde anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olabilir.

Duygusal gelişim, sosyal gelişimi oldukça bilgilendirir. Bu doğrudur, çünkü bir çocuğun hissetme, anlama ve duygularını ifade etme şekli, diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulundukları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Sosyal gelişim, çocuğun çevresindeki insanlarla ilişki kurmak için gerekli değerleri, farkındalığı ve sosyal becerileri nasıl geliştirdiği ile ilgilidir; ebeveynleri, akranları, otorite figürleri ve hayvanlar. Bir çocuğun erken dönem ilişkileri, yaşına uygun sosyal becerilerin gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Güven, dostluk, çatışma yönetimi ve otoriteye saygı, sosyal gelişmenin örnekleridir.

Kaynakça:  https://www.wwmedgroup.com/blog/child-psychology/