Skip to main content

19 Aralık 2021 saat 12.00’de dernek merkezinde olağan genel kurulu gerçekleştirilmesi salt çoğunluk sağlanmaması durumunda 26 Aralık 2021 saat 12.00’de salt çoğunluğa bakılmaksızın olağan genel kurulu gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.