Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlayan, Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek vizyonuyla hareket eden Türkiye’nin İLK ve TEK Ev Okulu Derneği’dir.

Eğitimcilerin alacakları AİLE DANIŞMANLIĞI eğitimleriyle kendilerine, ailesine ve topluma daha faydalı bireyler haline gelmesi tüzüğümüzün de maddeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yüksek öğretim kurumlarıyla çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik işbirlikleri de gerçekleştirmekteyiz.
Ev Okulu Derneği, İstanbul Biruni Üniversitesi ile de çocuklara, ailelere yönelik atölye çalışmaları anlaşmasının yanı sıra AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI protokolü de imzalanmış bulunmaktadır.

Aşağıda detayları belirtilen Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika Programında Ev Okulu Derneği tarafından üniversiteye sunulan listede %20 indirim uygulanacaktır.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri

MADDE 14

 1. Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitim İçeriği (450 Saat)

 • 300 Saatlik Teorik Eğitim,
 • 120 Saatlik Uygulamalı Eğitim (proje ödevi-ses kaydı-video çekimi vb. ödevleri de içerir),
 • 30 Saatlik Süpervizyon Eğitim 

Kayıt İçin İstenen Evraklar

 • 1 adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • Taahhütname 

 

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Psikoloji
 • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
 • Tıp
 • Çocuk Gelişimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik

Lisans (4 Yıllık) Bölümlerinin mezunları ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilirler.

Aile danışmanlığının inceleme konusu aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.

Konu Başlıkları:

1- AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KONULAR (40 Saat Teorik)

 1. Aile kavramı;
 2. Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
 3. Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
 4. Aile yaşam döngüsü;
 5. Aile sistemleri teorisi;
 6. Ailede inanç sistemleri ve mitler;
 7. Aile ve kültür;
 8. Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
 9. Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.

2- AİLE DANIŞMANLIĞI İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ(30 Saat Teorik+20 Saat Uygulama)

 1. Psikolojinin temel kavramları;
 2. Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
 3. Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
 4. Ebevyn tutumları;
 5. Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
 6. Kişilik kuramları.

3- AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI(40 Saat Teorik-30 Saat Uygulama)

 1. Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
 2. Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
 3. Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
 4. Yapısal aile terapisi;
 5. Stratejik aile terapisi;
 6. Çözüm odaklı aile terapisi;
 7. Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
 8. Transaksiyonel aile yaklaşımı.

4- TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI(30 Saat Teorik+20 Saat Uygulama)

 1. Danışmaya ait temel kavramlar;
 2. Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
 3. Bireyi tanıma teknikleri;
 4. Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
 5. Aile danışmanın rol ve görevleri;
 6. Aile danışmasının temel aşamaları;
 7. Aile danışmanın nitelikleri;
 8. Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
 9. Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
 10. Aile danışmasında kültürel duyarlılık; Danışmada etik ilkeler.

5- AİLE VE EVLİLİK SÜREÇLERİ(30 Saat Teorik)

 1. Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
 2. Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 3. Evliliğe hazırlık süreci;
 4. Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 5. Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 6. Anne baba olmak;
 7. Boşanma süreci;
 8. Boşanma sürecinde çocuklar.

6-AİLE YAŞAM BECERİLERİ(20 Saat Teorik+10 Saat Uygulama)

 1. Aile içi iletişim;
 2. Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
 3. Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
 4. Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
 5. Aile üzerinde medyanın etkisi.

7- AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ(30 Saat Teorik+20 Saat Uygulama)

 1. Aile içinde öğrenme;
 2. Ailede sosyal beceri kazanımı;
 3. Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
 4. Çocuğun okulla ilgili sorunları;
 5. Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
 6. Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
 7. Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması;
 8. Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.

8- AİLE VE RUH SAĞLIĞI(30 Saat Teorik+10 Saat Uygulama)

 1. Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler
 2. Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
 3. Aile içi istismar ve ihmal;
 4. Aile içi şiddet;
 5. Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
 6. Ailede madde bağımlılığı olan birey;
 7. Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
 8. Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
 9. Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

9- AİLE, SAĞLIK VE CİNSELLİK(20 Saat Teorik)

 1. Ailede sağlık bilinci;
 2. Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
 3. Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
 4. Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
 5. Anne-çocuk sağlığı;
 6. Aile planlaması.
 7. Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
 8. Ailede cinsel sorunlar;

-Kadında cinsel sorunlar;

-Erkekte cinsel sorunlar;

 1. Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
 2. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
 3. Hamilelik ve cinsel sorunlar;
 4. Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).

10-AİLE DANIŞMANLIĞINDA TEMEL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLER

(10 Saat Teorik+10 Saat Uygulama)

 1. Ailenin karşılanması;
 2. Ailedeki dinamikleri anlama;
 3. Vaka formülasyonu yapma;
 4. Ailenin probleminin tanımlanması;
 5. Probleme uygun strateji seçimi;
 6. Geribildirim alma süreci
 7. Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
 8. İzleme sürecinin yapılandırılması
 9. Temel süreç değerlendirme teknikler

11-AİLE VE ÇOCUK HUKUKU(20 Saat Teorik)

AİLE HUKUKU

 • Medeni Kanunda Aile, Kadın, Erkek
 • Aile Mahkemelerinin İşleyişi
 • Hukuki Boyutu ile Nişanlanma ve Evlenme Süreci
 • Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları
 • Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri
 • Miras
 • Mal Rejimleri ve Tasfiyesi
 • Nafaka
 • Katkıdan Dolayı Tazminat Davası Katılım Alacağı Davası

ÇOCUK HUKUKU

 • Çocuk İstismarı ve İhlali
 • Çocukların Evden Ayrılması
 • Evlat Edinme

300 Saatlik Teorik Eğitim,
120 Saatlik Uygulamalı Eğitim (proje ödevi-ses kaydı-video çekimi vb. ödevleri de içerir)
30 Saatlik Süpervizyon Eğitim
04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” ne uygundur.
________________________________________
Eğitmenlerimiz:
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Prof. Dr. Aliye MAVİLİ AKTAŞ
Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zeki ILGAR
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tuğba CEYHUN DUMAN
Dr. Öğretim Üyesi Tayfun YEŞİLŞERİT
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AYAR
Dr. Öğretim Üyesi Didem YÜCEL ELİTEZ
Dr. Öğretim Üyesi Gülsen ÇAYIR
Ögr. Gör. Şükrü KARA
Ögr. Gör. Serap Duygu DEMİRKAN
Uzman Psikolog Pınar HOCAOĞLU
Klinik Psikolog Şeyma ÇAVUŞOĞLU
Mehmet Hilmi EREN Bahçelievler RAM Müdürü
Fatih Kılıçarslan Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- Aile Danışmanı
Odise Vuçinas Psikodramatist
________________________________________
Eğitim Tarihi: 28 Eylül 2019 – 30 Şubat 2020
Eğitim Süresi: 450 saat
Eğitim Yeri:
Teorik Eğitimler (300 Saat) Biruni Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi
30 Saatlik Süpervizyon Eğitim

Eğitim Ücreti: 3.500 TL EV OKULU DERNEĞİNE ÖZEL PROTOKOL İNDİRİMİYLE: 2800 TL

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Ev Okulu Derneği & Biruni Üniversitesi Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika Programı Protokolü

Ev Okulu Derneği Ortabayır mahallesi şair çelebi sokak  Gürtaş iş merkezi no :1 kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02